Pyhäselkä allmänna vatten 7015

Allmänt vattenområde i Pyhäselkä på Joensuu stads och Libelits kommuns områden. Sammanlagt 6588 hektar. Forststyrelsen sköter tillstånden för fiske med övriga redskap för fritidsfiskare och dem som fiskar för eget bruk samt för kommersiella fiskare (tidigare yrkesfiskare). Trollingtillstånd för Pyhäselkä sköts enligt gammal praxis av Orivesi fiskeområde.

Pyhäselkä allmänna vatten

Fångst med övriga redskap, Yrkesfiske
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok
Abborre, Gädda, Insjölax, Lake, Siklöja, Sik, Öring

Köp tillstånd

Priser:

 • 4 € / fångstredskapsmärke. Högst 8 fångstredskapsmärke /person eller båt.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för det måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske; jakt- och fiskeplanerare Eero Hartikainen, 040-8219679, eller eero.hartikainen@metsa.fi.
 • Fiske med fiskagnat krokredskap i närheten av ytan eller i mellanvattnet är förbjudet (fiskeförordningen 14 §).
 • I över 3 meter djupa vatten är nätfiske tillåtet endast med nät med knutavstånd55mm eller större.
 • Vid nätfiske i yt- och mellanvattnet ska knutavståndet vara minst 80mm i vattenområden djupare än tre (3) meter.
 • Under sikfiskeperioden 15.10–15.11 har bottennät inga begränsningar.
 • Knutavståndsbegränsningarna gäller inte siklöjenät.
 • Långrev med flöten och agnad med fisk (inkl. laxrev) är förbjuden hela året.

Dessutom är det på grund av saimenvikaren i de på kartan utmärkta områdena förbjudet att använda följande fångstredskap:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa fiskebegränsningar i Saimen. Följande fångstredskap och fiskesättär förbjudna i områden som avses i 2 §:

1.     långrev och andra krokredskap där man använder fisk eller bitar av fisk som bete;

2.     grimnät;

3.     nät vars lina eller grimma är gjord av flerfibrig tråd (multifil);

4.     nät med knutavstånd under 60 mm, vars lina är enfibrig (monofil) och tjockare än 0,17 mm

5.     nät med knutavstånd60mm eller mer, vars lina är enfibrig (monofil) och tjockare än 0,20 mm;

6.     storryssja som är öppen upptill och andra stående fångstredskap som motsvarar en storryssja, med knutavstånd över         55mm, samt storryssjor som inte är öppna upptill;

7.     katsa, mjärde eller strandryssja med svalg större än 150 mm

Fångstmått och fredning

 • Insjölax utan fettfena minst 60cm (fredad 1.6-31.8)
 • Öring utan fettfena minst 50cm
 • Röding minst 60cm (fredad 1.9-30.11)
 • Harr minst 35cm (fredad 1.4 - 31.5)
 • Gös minst 45cm

Obs! Insjölaxar med fettfena och insjööringar med fettfena är fredade hela året!

Fångstkvot


1 insjölax med klippt fettfena / dygn (fiskeförordningen 4 §)
 

Tillåtna fångstmetoder

Ett nätmärke berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av fångstredskapen enligt den nya fiskeförordningen.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016 och fångstredskapen ska förses med de märken som följer med tillståndet. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer eller postadress.

Bekanta dig med instruktioner (ahven.net).

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Övriga uppgifter

FISKEREKOMMENDATIONER I OMRÅDET

Vid fiske av laxfiskar rekommenderas nät med knutavstånd 80mm eller större.