Pihlajavesi 7009

Forststyrelsens vattenområden i Pihlajavesi vikarskärgård söder om Nyslott, bl.a. Paatisenselkä, Kaukianvesi och Kankaistenselkä samt runt Punkaharjus Mustasaari och Iso Hirvisaari samt i Laukanlahti och Pöllänselkä söder om Punkaharju. Sammanlagt 2300 hektar. Nätfiske är förbjudet hela året.

Pihlajavesi

Fångst med övriga redskap, Yrkesfiske
Ett kalenderår.
Ryssja, Katsa
Abborre, Gädda, Insjölax, Gös, Lake, Siklöja, Sik, Mörtfiskar, Öring

Köp tillstånd

Priser:

 • 4 € / fångstredskapsmärke. Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

 

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Nätfiske är förbjudet hela året (från början av 2012).
 • Dessutom är det på grund av saimenvikaren förbjudet att använda följande fångstredskap:
 1. krokredskap agnade med fisk (bl.a. långrev, saxkrok och agnkrok)
 2. ryssjor längre än 6 m inkl. arm
 • Katsor ska ha en öppning på högst 15 cm och ryssjor högst 18 cm. Det här är vikarens skyddsområde, så trygga dess liv!
 • Spinnfiske i ytvattnet (0-3 m) på Saimens insjölax vandringsrutt (i huvudsak de djupa farlederna och vattnen i omedelbar anslutning till dem) är förbjudet varje år i juli.
 • Information om tillstånd för kommersiellt fiske; jakt- och fiskeplanerare Eero Hartikainen, 040-8219679, eller eero.hartikainen@metsa.fi.

Fångstmått och fredning

Minimimått enligt fiskeförordningen bl.a.

 • insjölax utan fettfena minst 60 cm
 • öring utan fettfena minst 50 cm
 • gös minst 42 cm
 • harr minst 35 cm
 • röding minst 60 cm

Fredningar enligt fiskeförordningen bl.a.

 • Öring med fettfena fredad söder om 64:e breddgraden.
 • Insjölax med fettfena är fredad i Vuoksens vattendrag (fiskeförordningens 1 §)
 • Rödingen är fredad 1.9-30.11.
 • Insjölaxar med klippt fettfena är fredade 1.6-31.8 (fiskeförordningen 1 § 3 mom)
 • Harren är fredad 1.4 -31.5.

 

Fångstkvot

1 insjölax med klippt fettfena / dygn (fiskeförordningen 4 §)

Tillåtna fångstmetoder


Ett nätmärke berättigar till användning av ett av följande alternativ:

 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar  
 • 10 agnkrokar
 • ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016 och fångstredskapen ska förses med de märken som följer med tillståndet. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer eller postadress.

Bekanta dig med instruktioner (ahven.net).

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.