Övre Karelen / Övre Savolax 7001

Forststyrelsens vattenområden i kommunerna Nurmes, Valtimo, Rautavaara, Juuka, Sonkajärvi, Vieremä och Polvijärvi. I Laakajärvi och Raudanvesi hör även Forststyrelsens vatten i Uleåborgs län till tillståndsområdet. Till det naturliga fiskbeståndet hör abborre, gädda, lake och mörtfiskar. I många sjöar har man planterat ut sik och i Kuohattijärvi, Peurajärvi och Mäntyjärvi även gös.

Övre Karelen / Övre Savolax

Fångst med övriga redskap, Yrkesfiske
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Siklöja, Sik, Mörtfiskar, Öring

Köp tillstånd

Priser:

6 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

 

Nurmes: Konesola Ky
Kuhmo: Pääkkönen&Piirainen Oy
Lieksa: Tmi Lieksan Retkiaitta A. Karjalainen

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Tillståndet ger inte rätt att fiska: I Peurajärvis Iso-Valkeinen, Urtti-Valkeinen, Hakolampi, Kangas-Valkeinen, Topilampi och Telkkälampi. I hyresvatten märkta med tavlor (bl.a. Koivujärvi) samt följande vatten: Petäisjoki inkl. Jokilammet och Luostanjoki. I Sotinpuros skjutområde är fiske förbjudet, förutom i Saahkari. I Tiilikkajärvi nationalparks vatten får endast invånare i Rautavaara kommun fiska med övriga fångstredskap.
 • I Peurajärvis Mäntyjärvi och i Peurajärvi är endast fiske med krok tillåtet.
 • I Laakajärvi och Kiltua i Sotkamo och Sonkajärvi kommuner är nätfiske förbjudet 1.6-20.6 (utplantering av 3-årig insjööring).
 • Minimimått som avviker från fiskelagen, enligt fiskeområdenas beslut (Nurmes, Valtimo): Gös 45 cm.
 • I vatten djupare än 3 meter måste näten ha minst 45 mm knutavstånd. Rekommendationen är att undvika att alltid använda 31-44 mm nät.
 • I Kuohattijärvi på vatten djupare än 10 meter ska näten ha minst 55 mm knutavstånd. Siklöja får emellertid fiskas med mindre nät än 24 mm.
 • I sjön Ala-Ruokonen i Juuka ska näten ha minst 25 mm knutavstånd vid fiske av liten sik.
 • I sjöar under 10 hektar rekommenderas inte nätfiske.
 • Information om tillstånd för kommersiellt fiske; jakt- och fiskeplanerare Eero Hartikainen, 040-8219679, eller eero.hartikainen@metsa.fi.
 • Tillstånd för fiske med övriga redskap ger man rätt att förvara sin båt på skogsbruksmark. Båten måste markeras med ägares namn och kontaktuppgifter. Det är ägares skyldighet att hålla båtplatsen ren.

Fångstmått och fredning

Minimimått enligt fiskeförordningen bl.a.

 • insjölax utan fettfena minst 60 cm
 • öring utan fettfena minst 50 cm
 • Gös minst 45 cm i kommunerna Nurmes och Valtimo (Obs! Högre minimimått än i fiskeförordningen)
 • Gös minst 42 cm annanstans än i kommunerna Nurmes och Valtimo.
 • Harr minst 35 cm

Fredningar enligt fiskeförordningen bl.a.

 • Öring med fettfena fredad söder om 64:e breddgraden.
 • Insjölax med fettfena är fredad i Vuoksens vattendrag (fiskeförordningens 1 §)
 • Harren är fredad 1.4 -31.5.

Fångstkvot

1 insjölax med klippt fettfena / dygn (fiskeförordningen 4 §)

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Övriga uppgifter

Vård av fiskevatten

I många sjöar har man planterat ut sik och i Kuohattijärvi, Peurajärvi och Mäntyjärvi även gös.