Hoppa till huvudinnehåll

Övre Karelen / Övre Savolax 7001

Forststyrelsens vattenområden i kommunerna Nurmes, Valtimo, Rautavaara, Juuka, Sonkajärvi, Vieremä och Polvijärvi. I Laakajärvi och Raudanvesi hör även Forststyrelsens vatten i Uleåborgs län till tillståndsområdet. Till det naturliga fiskbeståndet hör abborre, gädda, lake och mörtfiskar. I många sjöar har man planterat ut sik och i Kuohattijärvi, Peurajärvi och Mäntyjärvi även gös.

Övre Karelen / Övre Savolax

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Siklöja, Sik, Mörtfiskar, Öring

Köp tillstånd

Priset av tillstånd är 12 euro.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopades 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Med mobilappen kan du skaffa fisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Nurmes: Konesola Ky
Kuhmo: Pääkkönen & Piirainen Oy
Lieksa: Tmi Lieksan Retkiaitta A. Karjalainen

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Ett fångst- eller båtlag får fiska med högst 240 meter nät, om inte fångst- eller båtlaget i fråga bedriver kommersiellt fiske. Bestämmelser om detta finns i 49 § i lagen om fiske.

Tillståndet ger rätt att

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger dig rätt att fiska endast i de vattendrag som nämns i vattenområdesförteckningen för tillståndsområdet samt är markerade som tillhörande Övre Karelen och Övre Savolax tillståndsområde för fiske med övriga redskap i tjänsten Utflyktskarta.fi.

I Kiltuanjärvi och Raudanvesi ger detta tillstånd för fiske med övriga redskap dig rätt att fiska i både Forststyrelsens och Jyrkkä delägarlags vattenområden.

I Tiilikkajärvi nationalparks vattenområden får endast invånarna i Rautavaara kommun fiska med fångstredskap.

Tillståndet för fiske med övriga redskap ger en fiskare rätt att hålla sin båt på Forststyrelsens skogsbruksmark (retkikartta.fi). Om det i området finns en gällande plan som styr förvaringen av båtar till en viss plats, ska båtarna förvaras på anvisade platser. Båten ska vara försedd med ägarens namn och kontaktinformation. Båtens ägare är skyldig att hålla sin båtplats snygg och prydlig.

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för kommersiellt fiske måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av specialplanerare Eetu Karhunen. Hans telefonnummer är 040 611 7362 och e-postadress eetu.karhunen@metsa.fi.

Regionala begränsningar

I sjöar under 10 hektar rekommenderas inte nätfiske.

I vatten som är mer än tre meter djupt ska nät med ett knutavstånd på minst 45 millimeter användas. Forststyrelsen rekommenderar att du alltid undviker nät som har ett knutavstånd på 31–44 millimeter.

I Peurajärvis fiskeområde är endast fiske med krokredskap tillåtet i Mäntyjärvi och Peurajärvi.

I Laakajärvi inom Sotkamo och Sonkajärvi kommuns område är det förbjudet att fiska med nät och ryssja under perioden 1–20 juni. Då planterar vi ut treårig insjööring i sjön.

I Kiltuanjärvi är det förbjudet att fiska med ryssja under perioden 1–14 juni på grund av utplantering av regnbågsforell.

På mer än tio meter djupt vatten i Kuohattijärvi är det tillåtet att fiska endast med nät som har ett knutavstånd på minst 55 millimeter. Det är ändå tillåtet att fiska siklöja med när som har ett knutavstånd på mindre än 24 millimeter.

I sjön Ala-Ruokonen i Juuka är det tillåtet att fiska småsik endast med nät som har ett knutavstånd på minst 25 millimeter.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Insjölax med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad i Vuoksens vattendrag
Insjölax utan fettfena Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring utan fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 42 cm, i Nurmes och Valtimo minst 45 cm Ingen fredningstid
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp endast en insjölax med bortklippt fettfena. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

  • 1 nät, maximal längd 31 m
  • 1 ryssja eller mjärdredskap, höjd under 1,5 m
  • 3 katsor
  • 1 långrev, högst 100 krokar
  • 10 agnkrokar
  • Ljuster, harpun och båge

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger alltså rätt att använda endast ett slags fångstredskap åt gången. Ett tillstånd för fiske med övriga redskap tillåter alltså inte att till exempel fiska med både nät och katsa samtidigt, utan för detta behöver fiskaren två tillstånd för fiske med övriga redskap.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2015. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Förordningen 1360/2015 är läsbar på Finlex webbsida (finlex.fi).

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 1 Mb).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen och/eller på kartan över tillståndsområdet.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 69 år betala statens fiskevårdsavgift. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften.

Övriga uppgifter

Vi planterar ut sik i flera sjöar i tillståndsområdet. I Kuohattijärvi, Peurajärvi och Mäntyjärvi planterar vi också ut gös.