Oulujärvi och omgivning 5006


Till Oulujärvi tillståndsområde hör förutom statens vatten i Oulujärvi och närliggande sjöar fr.o.m. 1.1.2016 även statens allmänna vattenområden i Ärjänselkä och Niskanselkä.

Tillstånden är avsedda för fiske med övriga redskap i fritidssyfte. Tillstånd för kommersiellt fiske skaffas separat av Forststyrelsen (se punkten tillståndsvillkor).

Du kan kontrollera var vattenområdena som hör till tillståndsområdet i Oulujärvi är belägna på PDF-kartorna.
 

Oulujärvi och omgivning

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok, Ljuster, Harpun, Båge
Abborre, Gädda, Gös, Siklöja, Lake, Sik, Öring, Harr

Köp tillstånd

Priser:

6 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

 

 

Kontiomäki: Kainuun Tähti Oy
Vaala: K-Supermarket Tervaportti
 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske (tidigare yrkesfiske).
Tillstånd för det måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av jakt- och fiskeplanerare Pasi Korhonen, 040-1589412, pasi.korhonen@metsa.fi

Tillstånd för fiske med övriga redskap ger man rätt att förvara sin båt på skogsbruksmark. Båten måste markeras med ägares namn och kontaktuppgifter. Det är ägares skyldighet att hålla båtplatsen ren.

Fångstmått och fredning

Minimimått enligt fiskeförordningen bl.a.

 • insjölax minst 60 cm
 • öring med fettfena minst 60 cm
 • öring utan fettfena minst 50 cm
 • gös minst 45 cm

Fredningar enligt fiskeförordningen bl.a.

 • öring med fettfena fredad söder om 64:e breddgraden.
 • Kontrollera de vattenspecifika begränsningarna i förteckningen över vattenområdena.
   

Fångstkvot

Inga fångstkvoter.
 

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Övriga uppgifter

Vård av fiskevattnen

I tillståndsområdets reglerade vatten utplanteras sik, öring, gös och harr. Dessutom planterar Forststyrelsen ensomrig sik i vattnen utanför det reglerade området.