Östra Finska viken 6020

Vattenområden i yttre skärgården i Östra Finska vikens nationalpark.

Vattenareal:

Forststyrelsens vattenområden utanför kusten i Lovisa, Pyttis, Kotka, Fredrikshamn och Vederlax, sammanlagt 4014 ha: Orrengrund 434-447-1-1 (Lovisa), Abborrforsviken 434-481-1-587 (Lovisa), Långviran 624-893-2-2 (Pyttis) 515 ha, Kilpisaari 285-893-2-2 (Kotka) 318 ha, Rankö 285-893-3-3 och 285-871-1-0 (Kotka) 280 ha, Koivuluoto 75-893-2-2 (Fredrikshamn) 189 ha, Ulko-Tammio 75-893-2-2 (Fredrikshamn) 635 ha, Suur-Pisi 935-893-2-2 Vederlax) 210 ha.

Östra Finska viken

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Katsa, Långrev, Ryssja, Agnkrok, Nät, Spöfiske
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Sik, Öring

Köp tillstånd

Priser:

10 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

 

Kotka: Karhulan Ase ja Erä 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • I enlighet med § 49 i Lag om fiske kan enbart kommersiella fiskare använda nät vars sammanlagda längd överskrider 240 meter per båt- eller fångstlag.
 • Redskapstillståndet berättigar inte till kommersiellt fiske. För denna verksamhet bör man erhålla särskilt tillstånd. Tilläggsuppgifter om tillstånd för kommersiellt fiske fås av vilt- och fiskeplanerare Olli Urpanen, 040-7205963, eller olli.urpanen@metsa.fi.
 • Nätfiske med nät som har mindre än 80 mm knutavstånd är förbjudet närmare än 100 meter från stranden årligen 1.10-15.5 i alla tillståndsområdets vatten, förutom i Långvirans och Kilpisaaris vattenområden, där fiske med övriga redskap är helt förbjudet 1.10-15.5.
 • Fiske av öring med ytnät är förbjudet i havet (Förordning om fiske § 12)
 • Vid laxfiske med nät i havet är minsta tillåtna knutavstånd 80 mm (Förordning om fiske § 12)
 • Vid fiske av havsöring med bottennät är minsta tillåtna knutavstånd 80 mm, vid fiske av vandringssik och gös är minsta tillåtna knutavstånd 50 mm.
 • Vid sikfiske (i Finska viken havslekande sik) med nät söder om breddgraden 62o30'N (Öskata/Närpes) är nätens minsta tillåtna knutavstånd 43 mm. Nätfisket anses vara sikfiske då minst hälften av fångstens vikt består av sik (Förordning om fiske 12 §).
 • I området bedrivs även kommersiellt fiske, bl.a. med lax- och sikryssjor.
 • Gällande Rankös vattenområde får du information om militärens skjutövningar bl.a. på adressen http://www.mil.fi/merivoimat/esikunta/merivoimien_ammunnat.dsp
 • Kontrollera Östra Finska vikens nationalparks regler gällande  landstigningsförbud och andra begränsningar på öar och skär. Bl.a. att göra upp eld och slå läger är tillåtet endast på för ändamålet avsedda platser.
 •    

Fångstmått och fredning

 • Lax minst 60 cm (Förordn. om fiske § 2) 
 • Öring utan fettfena minst 50 cm (Förordn. om fiske § 2)
 • Gös minst 42 cm (Förordn. om fiske § 2)

Fredningar enligt förordning om fiske:

 • Öringar med fettfena är fredade (Förordn. om fiske § 1).
 • Harren är fredad (Förordn. om fiske § 1).

Fångstkvot

Vid fritidsfiske 2 laxar/dygn/fiskare (fiskeförordningen 4 §)

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.