Hoppa till huvudinnehåll

Östra Finska viken 6020

Vattenområden i yttre skärgården i Östra Finska vikens nationalpark.

Vattenareal:

Forststyrelsens vattenområden utanför kusten i Lovisa, Pyttis, Kotka, Fredrikshamn och Vederlax, sammanlagt 3970 ha: Orrengrund 434-447-1-1 (Lovisa) 1738 ha, Abborrforsviken 434-481-1-587 (Lovisa) 84 ha, Långviran 624-893-2-2 (Pyttis) 511 ha, Kilpisaari 285-893-2-2 (Kotka) 322 ha, Rankö 285-893-3-3 och 285-871-1-0 (Kotka) 275 ha, Koivuluoto 75-893-2-2 (Fredrikshamn) 189 ha, Ulko-Tammio 75-893-2-2 (Fredrikshamn) 642 ha, Suur-Pisi 935-893-2-2 Vederlax) 210 ha.

Östra Finska viken

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Katsa, Långrev, Ryssja, Agnkrok, Nät, Spöfiske
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Sik, Öring

Köp tillstånd

Priset är 12 € / tillstånd.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopades 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Med mobilappen kan du skaffa fisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för kommersiellt fiske måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av specialplanerare Eetu Karhunen. Hans telefonnummer är 040 611 7362 och e-postadress eetu.karhunen(a)metsa.fi.

Obs. Nätfiske med nät som har mindre än 80 millimeter knutavstånd är förbjudet närmare än 100 meter från stranden årligen 1 oktober–15 maj i alla tillståndsområdets vatten, förutom i Långvirans och Kilpisaaris vattenområden, där fiske med övriga redskap är helt förbjudet 1 oktober–15 maj.

Regionala begränsningar

En fiskare ska kontrollera alla fredningsområden, områden med vistelseförbud, landstigningsförbud och övriga begränsningar i Östra Finska vikens nationalparks stadga, som finns på webbplatsen Utinaturen.fi. Bland annat är det tillåtet att göra upp öppen eld och slå läger endast på de platser som är avsedda för ändamålet.

Försvarsmakten har övningar i Rankös omgivning. Kontrollera eventuella begränsningar på Försvarsmaktens webbplatsen (puolustusvoimat.fi).

Fångstbegränsningar

Ett fångst- eller båtlag får fiska med högst 240 meter nät, om inte fångst- eller båtlaget i fråga bedriver kommersiellt fiske. Bestämmelser om detta finns i 49 § i lagen om fiske.

Vid laxfiske med nät i havet är minsta tillåtna knutavstånd 80 millimeter. Bestämmelser om detta finns i 12 § i förordningen om fiske.

Vid sikfiske med nät söder om breddgraden 62º30 N är nätens minsta tillåtna knutavstånd 45 millimeter från 1.1.2024 (847/2022). Nätfisket anses vara sikfiske då minst hälften av fångstens vikt består av sik. Bestämmelser om nätens knutavstånd finns i 12 § i förordningen om fiske.

Öringsfiske med flytnät är förbjudet.

Vid fiske av havsöring med bottennät är minsta tillåtna knutavstånd 80 millimeter.

Vid fiske av vandringssik och gös är minsta tillåtna knutavstånd 50 millimeter.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring utan fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Lax Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Fångstkvot

En fritidsfiskare får ta upp högst två (2) laxar i dygnet som fångst. Bestämmelser om detta finns i 4 § i förordningen om fiske.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

  • 1 nät, maximal längd 31 m
  • 1 ryssja eller mjärdredskap, höjd under 1,5 m
  • 3 katsor
  • 1 långrev, högst 100 krokar
  • 10 agnkrokar
  • Ljuster, harpun och båge

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger alltså rätt att använda endast ett slags fångstredskap åt gången. Ett tillstånd för fiske med övriga redskap tillåter alltså inte att till exempel fiska med både nät och katsa samtidigt, utan för detta behöver fiskaren två tillstånd för fiske med övriga redskap.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2015. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Förordningen 1360/2015 är läsbar på Finlex webbsida (finlex.fi).

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 1 Mb).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen och/eller på kartan över tillståndsområdet.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 69 år betala statens fiskevårdsavgift. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften.