Lieksa 7003

Forststyrelsens vatten i Lieksa, sammanlagt cirka 8 000 ha. Många små sjöar och träsk. Till det naturliga fiskbeståndet hör abborre, gädda, lake och mörtfiskar, i Lieksanjoki vattendrag även sik, siklöja och gös samt en och annan öring. Sik har utplanterats i många sjöar. Kräftfiske är för tillfället helt förbjudet! Observera: till tillståndsområdet hör också ett område på 186 ha i Pielinen framför Koli. 

Lieksa

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Siklöja, Sik, Mörtfiskar

Köp tillstånd

Priser:

6 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

 

Lieksa: Tmi Lieksan Retkiaitta A. Karjalainen
Nurmes: Konesola Ky
Jongunjoki: Annukan kahvila


 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Tillståndet ger inte rätt att fiska:

 • I vattnen i gränszonen.
 • I hyresvatten märkta med tavlor.
 • I de vatten som inte nämns i förteckningen över vattenområdena.
 • I Iso Hietajärvi (Patvinsuo nationalpark), Valkealampi.
 • I Ruunaa rekreationsfiskeområde, även Kattilalampi.
 • I Saarijärvi rekreationsfiskeområde i Änäkäinen, gäller även Änäkäisenjärvi och Mäntyjärvi.
 • I följande vatten:
 • Naara-, Käpy- och Saarikoski i Lieksanjoki samt forsområdena mellan dem och i Tuulijokis forsar från Aittovirta till Aittokoski, i Pudasjoki.
 • I Kirkas Mäntyjärvi och Valkealampi (Ritovaara).
 • I vattnen i Patvinsuo nationalpark får endast lokala invånare fiska med övriga fångstredskap. 
 • I Ruunaa friluftsområdes vatten får endast de närbelägna byarnas invånare fiska med övriga fångstredskap. 
 • Användning av motorbåt är förbjuden i Ruunaa naturskyddsområde (inklusive Heinälampi och Säynäsemänlampi) och i Patvinsuo nationalpark. 
 • I Neitijärvi i Ruunaa är fiske med övriga fångstredskap tillåtet endast för dem som bor vid Neitijärventie. Krokfiske på vintern är tillåtet även för andra. 
 • I Ruunaa friluftsområde och Patvinsuo nationalpark är förvaring av båtar tillåten endast vid de utmärkta båtplatserna och med avgiftsbelagt tillstånd.
 • I sjöar under 10 hektar rekommenderas inte nätfiske.
 • Tillståndet berättigar till fiske i Rekusenjärvi och Naarajärvi även på delägarlagets vattenområden. Information om tillstånd för kommersiellt fiske; jakt- och fiskeplanerare fiskeplanerare Eero Hartikainen, 040-8219679, eller eero.hartikainen@metsa.fi.
 • Tillstånd för fiske med övriga redskap ger man rätt att förvara sin båt på skogsbruksmark. Båten måste markeras med ägares namn och kontaktuppgifter. Det är ägares skyldighet att hålla båtplatsen ren.

Fångstmått och fredning

Minimimått enligt fiskeförordningen bl.a.

 • insjölax utan fettfena minst 60cm
 • öring utan fettfena minst 50cm
 • gös minst 45cm  (Obs! Större mått än i fiskeförordningen)
 • harr minst 35cm
 • Fredningar enligt fiskeförordningen bl.a.
 • Öring med fettfena fredad söder om64:e breddgraden. Insjölax med fettfena är fredad i Vuoksens vattendrag (fiskeförordningens 1 §).
 • Insjölaxar med klippt fettfena är fredade i Pielinen 1.6 - 31.8. (fiskeförordningen 1 § 3 mom.). Harren är fredad 1.4 - 31.5. 

Fångstkvot

1 insjölax med klippt fettfena / dygn (fiskeförordningen 4 §)

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Övriga uppgifter

Vårdav fiskevattnen

Sik och gös har utplanterats i många sjöar.