Hoppa till huvudinnehåll

Lieksa 7003

Forststyrelsens vatten i Lieksa, sammanlagt cirka 8 000 ha. Många små sjöar och träsk. Till det naturliga fiskbeståndet hör abborre, gädda, lake och mörtfiskar, i Lieksanjoki vattendrag även sik, siklöja och gös samt en och annan öring. Sik har utplanterats i många sjöar. Kräftfiske är för tillfället helt förbjudet! Observera: till tillståndsområdet hör också ett område på 186 ha i Pielinen framför Koli. 

Lieksa

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Siklöja, Sik, Mörtfiskar

Köp tillstånd

Priset av tillstånd är 12 euro.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopades 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Med mobilappen kan du skaffa fisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

Lieksa: Tmi Lieksan Retkiaitta A. Karjalainen
Nurmes: Konesola Ky


 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Ett fångst- eller båtlag får fiska med högst 240 meter nät, om inte fångst- eller båtlaget i fråga bedriver kommersiellt fiske. Bestämmelser om detta finns i 49 § i lagen om fiske.

Tillståndet ger rätt att

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger dig rätt att fiska endast i de vattendrag som nämns i vattenområdesförteckningen för tillståndsområdet samt är markerade som tillhörande Lieksa tillståndsområde för fiske med övriga redskap i tjänsten Utflyktskarta.fi. Tillståndet ger inte rätt att fiska till exempel i vattendrag i gränszonen eller i Iso Hietajärvi, som ligger i Patvinsuo nationalpark.

I Rekusenjärvi och Naarajärvi ger detta tillstånd för fiske med övriga redskap dig rätt att fiska i både Forststyrelsens och delägarlagens vattenområden.

Tillståndet för fiske med övriga redskap ger en fiskare rätt att hålla sin båt på Forststyrelsens skogsbruksmark (retkikartta.fi). Om det i området finns en gällande plan som styr förvaringen av båtar till en viss plats, ska båtarna förvaras på anvisade platser. Båten ska vara försedd med ägarens namn och kontaktinformation. Båtens ägare är skyldig att hålla sin båtplats snygg och prydlig.

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för kommersiellt fiske måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av specialplanerare Eetu Karhunen. Hans telefonnummer är 040 611 7362 och e-postadress eetu.karhunen@metsa.fi.

Regionala begränsningar

I sjöar under 10 hektar rekommenderas inte nätfiske.

Från islossningen till slutet av juni ska näten ha ett knutavstånd på minst 55 millimeter i följande sjöar:

 • Neitijärvi,
 • Siikajärvi,
 • Rekusenjärvi,
 • Naarajärvi,
 • Pankajärvi,
 • Joutenjärvi,
 • Pudasjärvi.

Beslut om begränsningen som gäller knutavståndet har fattats av NTM-centralen i Norra Savolax för att insjölaxens smolt (dvs. Vandringyngel) ska kunna vandra till Pielinen.

I vattendragen i Ruunaa strövområde får endast invånarna i de närbelägna byarna fiska med fångstredskap.

Vattenfarkoster

Det är förbjudet att använda motorbåt i Patvinsuo nationalpark och Ruunaa naturskyddsområde, även i sjöarna Heinälampi och Säynäsemänlampi.

I Ruunaa strövområde och Patvinsuo nationalpark får du förvara din båt endast där det finns båtplatser, när du har anhållit om tillstånd att hålla båt. Tillståndet är avgiftsbelagt.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Insjölax med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad i Vuoksens vattendrag
Insjölax utan fettfena Minst 60 cm I Pielinen 1.6.–31.8.
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring utan fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 45 cm Ingen fredningstid
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp endast en insjölax med bortklippt fettfena. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja eller mjärdredskap, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger alltså rätt att använda endast ett slags fångstredskap åt gången. Ett tillstånd för fiske med övriga redskap tillåter alltså inte att till exempel fiska med både nät och katsa samtidigt, utan för detta behöver fiskaren två tillstånd för fiske med övriga redskap.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2015. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Förordningen 1360/2015 är läsbar på Finlex webbsida (finlex.fi).

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 1 Mb).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen och/eller på kartan över tillståndsområdet.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 69 år betala statens fiskevårdsavgift. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften.

Övriga uppgifter

Pielisen-Karjala fiskeriområde säljer ett tillstånd för fiske med övriga redskap i Lieksanjoki, som ger dig rätt att fiska i Forststyrelsens vattenområden i Nurmijärvi, Sauvonjärvi, Hämeenjärvi och Pankajärvi.

Vård av fiskevattnen

Vi planterar ut sik och gös i flera sjöar i tillståndsområdet.