Lappajärvi allmänna vatten 4014

Lappajärvi allmänna vatten

Fångst med övriga redskap
Kalenderår
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Siklöja, Sik, Öring

Köp tillstånd

Tillståndsvillkoren