Juurusvesi 7002

Forststyrelsens vattenområden i Juurus- och Karhonvesi norr om Kuopio. Fiskbeståndet består av vanliga insjöfiskar, bra gösvatten.

I Juurusvesi kring Halkosaari vid Laajalahti mynning ca 30 ha, i Karhonvesi kring Otrasaari och Honganoksa ca 79 ha samt runt Suuri Saunasaari ca 52 ha.

Juurusvesi

Fångst med övriga redskap, Yrkesfiske
Kalenderår
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Siklöja, Sik, Mörtfiskar

Köp tillstånd

Priser:

6 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår
  • Rekommendationen är att använda minst 55 mm nät eller glesare, med undantag av siklöjenäten.
  • Information om tillstånd för kommersiellt fiske; jakt- och fiskeplanerare Eero Hartikainen, 040-8219679, eller eero.hartikainen@metsa.fi.
  • Tillstånd för fiske med övriga redskap ger man rätt att förvara sin båt på skogsbruksmark. Båten måste markeras med ägares namn och kontaktuppgifter. Det är ägares skyldighet att hålla båtplatsen ren.

Fångstmått och fredning

Minimimått enligt fiskeförordningen bl.a.

insjölax utan fettfena minst 60 cm
öring utan fettfena minst 50 cm
gös minst 42 cm

Fredningar enligt fiskeförordningen bl.a.

Öring med fettfena fredad söder om 64:e breddgraden.
Insjölax med fettfena är fredad i Vuoksens vattendrag (fiskeförordningens 1 §)

Fångstkvot

1 insjölax med klippt fettfena / dygn (fiskeförordningen 4 §)