Hoppa till huvudinnehåll

Ilomants 7004

De viktigaste fiskevattnen är Hattujärvi, Syväjärvi, Ilajanjärvi och Niemijärvi. Till det naturliga fiskbeståndet hör abborre, gädda och mörtfiskar. Sik och gös har utplanterats. Se förteckningen över vattenområdena.

Ilomants

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Nät, Ryssja, Katsa, Långrev, Agnkrok
Abborre, Gädda, Insjölax, Gös, Lake, Sik, Mörtfiskar

Köp tillstånd

6 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Ett fångst- eller båtlag får fiska med högst 240 meter nät, om inte fångst- eller båtlaget i fråga bedriver kommersiellt fiske. Bestämmelser om detta finns i 49 § i lagen om fiske.

Tillståndet ger rätt att

Tillståndet för fiske med övriga redskap ger en fiskare rätt att hålla sin båt på Forststyrelsens skogsbruksmark. Båten ska vara försedd med ägarens namn och kontaktinformation. Båtens ägare är skyldig att hålla sin båtplats snygg och prydlig.

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för kommersiellt fiske måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av jakt- och fiskeplanerare Eero Hartikainen. Hans telefonnummer är 040 821 9679 och e-postadress eero.hartikainen@metsa.fi.

Vattenområden som inte omfattas av tillstånd samt regionala begränsningar

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger dig rätt att fiska endast i de vattendrag som nämns i vattenområdesförteckningen för tillståndsområdet samt är markerade som tillhörande Ilomants tillståndsområde för fiske med övriga redskap i tjänsten Utflyktskarta.fi. Tillståndet ger inte rätt att fiska till exempel i vattendrag i gränszonen eller i följande vattenområden:

  • Iso Kuikkalampi, Pieni Kuikkalampi, Savulampi och Mustalampi i Petkeljärvi nationalpark
  • Vattendragen i Koivusuo naturreservat.

I sjöar under 10 hektar rekommenderas inte nätfiske.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Insjölax med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad i Vuoksens vattendrag
Insjölax utan fettfena Minst 60 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring utan fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 42 cm, i Ilajanjärvi och Hattujärvi minst 45 cm Ingen fredningstid
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Fångstkvot och fångstrespons

Under 24 timmar får en fiskare ta upp endast en insjölax med bortklippt fettfena. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

  • 1 nät, maximal längd 31 m
  • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
  • 3 katsor
  • 1 långrev, högst 100 krokar
  • 10 agnkrokar
  • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb, öppnas på en ny flik).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.

Övriga uppgifter

Även i Koitere ger fiskeriområdets tillstånd rätt att fiska i Forststyrelsens vattenområden.

Vård av fiskevattnen

I vattendragen i Ilomants tillståndsområde planterar vi ut sik och gös. Vattendragen där vi planterat ut fisk nämns i vattenområdesförteckningen.