Haukivesi 7008

Forststyrelsens vatten i Linnansaari nationalpark mellan Nyslott och Varkaus i Haukivesi i Rantasalmi, sammanlagt 5518 ha. Saimenvikarens hemtrakter. Vattenområden bl.a. i Äimisvesi, kring Vuorisaari, Linnansaari-Laattaa-Tuunanselkä-Hevossalo, Iso Virkasaari, Seurasaari samt Varissaari i Joutenvesi i Nyslott (ca 60 ha) samt sjön Putkilahtis vattenområde (138 ha) i Rantasalmi. Nätfiske är förbjudet hela året.

Haukivesi

Fångst med övriga redskap, Yrkesfiske
Ett kalenderår.
Ryssja, Katsa, Spöfiske
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Siklöja, Sik, Öring

Köp tillstånd

Priser:

4 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Fiske är förbjudet i Linnansaarenlampi.
 • Nätfiske är förbjudet hela året (från början av 2012).
 • Dessutom är det på grund av saimenvikaren förbjudet att använda följande fångstredskap:
 1. krokredskap agnade med fisk (bl.a. långrev, saxkrok och agnkrok)
 2. ryssjor längre än 6 m inkl. arm
 • Katsor ska ha en öppning på högst 15 cm och ryssjor högst 18 cm. Det här är vikarens skyddsområde, så trygga dess liv!
 • Avvikande minimimått: gös 45 cm.
 • De ovannämnda är Haukivesi fiskeområdes beslut.
 • På Putkilahtis vattenområde gäller endast fiskelagens- och fiskeförordningens regler.
 • Information om tillstånd för kommersiellt fiske; jakt- och fiskeplanerare Eero Hartikainen, 040-8219679, eller eero.hartikainen@metsa.fi.

Fångstmått och fredning

Minimimått enligt fiskeförordningen bl.a.

 • insjölax utan fettfena minst 60 cm
 • öring utan fettfena minst 50 cm
 • röding minst 60 cm
 • harr minst 35 cm
 • gös minst 45 cm (Obs! Högre minimimått än i fiskeförordningen)

Fredningar enligt fiskeförordningen bl.a.

 • Öring med fettfena fredad söder om 64:e breddgraden.
 • Insjölax med fettfena är fredad i Vuoksens vattendrag (fiskeförordningens 1 §)
 • Insjölaxar med klippt fettfena är fredade 1.6-31.8 (fiskeförordningen 1 § 3 mom)
 • Rödingen är fredad 1.9-30.11.
 • Harren är fredad 1.4 -31.5.

Fångstkvot

1 insjölax med klippt fettfena / dygn (fiskeförordningen 4 §)

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.