Hoppa till huvudinnehåll

Haapaselkä-Tolvanselkä 7011

Forststyrelsens vatten i Puumalas Haapaselkä, sammanlagt 433 ha. Till fiskbeståndet hör abborre, gädda, siklöja, sik, insjööring och insjölax. Nätfiske är förbjudet hela året.

Haapaselkä-Tolvanselkä

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Ryssja, Katsa
Abborre, Gädda, Lake, Siklöja, Sik, Mörtfiskar

Karta över tillståndsområdet

Övriga Finland, Puumala

Köp tillstånd

Priset av tillstånd är 8 euro. Från och med 1.1.2014 är priset 12 euro.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopades 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Med mobilappen kan du skaffa fisketillstånd snabbt och enkelt. Du kan betala med debit- eller kreditkort. Läs mer.

 

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap förmedlas via jakt- och fisketillståndens telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.

Vad får man göra med tillståndet

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger dig rätt att fiska endast i de vattendrag som tillhörande Haapaselkä-Tolvanselkä tillståndsområde för fiske med övriga redskap i tjänsten Utflyktskarta.fi.

Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske. Tillstånd för kommersiellt fiske måste skaffas separat. Information om tillstånd för kommersiellt fiske ges av specialplanerare Eetu Karhunen. Hans telefonnummer är 040 611 7362 och e-postadress eetu.karhunen@metsa.fi.

Haapaselkä-Tolvanselkä tillståndsområde för fiske med övriga redskap hör till saimenvikarens skyddsområde, vilket innebär att fiske med följande fångstredskap är förbjudet året om:

  • nät
  • katsa eller mjärde, där öppningen till sin bredd eller utspänd är större än 150 millimeter
  • krokredskap med fisk eller fiskbitar som agn (bland annat långrev, sax och agnad krok)
  • ryssja som är sluten upptill
  • ryssja som är öppen upptill och annat stående fångstredskap som motsvarar en ryssja och har ett knutavstånd på mer än 55 millimeter.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

Fiskart Fångstmått Fredningstid
Insjölax med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad i Vuoksens vattendrag
Insjölax med klippt fettfena Minst 60 cm 1.6.–31.8.
Öring med fettfena Alla storlekar ska släppas tillbaka i vattnet Helt fredad
Öring med klippt fettfena Minst 50 cm Ingen fredningstid i detta tillståndsområde
Gös Minst 42 cm Ingen fredningstid
Harr Minst 35 cm 1.4.–31.5.
Röding Minst 60 cm 1.9.–30.11., helt fredad söder om Puumalansalmi

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Fångstkvot

Under 24 timmar får en fiskare ta upp endast en insjölax med klippt fettfena. Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

  • 3 katsor
  • Ljuster, harpun och båge

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger alltså rätt att använda endast ett slags fångstredskap åt gången.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2015. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Förordningen 1360/2015 är läsbar på Finlex webbsida (finlex.fi).

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 1 Mb).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen och/eller på kartan över tillståndsområdet.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 69 år betala statens fiskevårdsavgift. Ett undantag är fiskare som har fyllt minst 65 år senast den 31 december 2023: de behöver inte betala avgiften.