Ekenäs nationalpark 6017

Forststyrelsens vattenområden ca 5 100 hektar i Ekenäs skärgårds nationalpark.
 

Ekenäs nationalpark

Fångst med övriga redskap
Ett kalenderår.
Katsa, Långrev, Ryssja, Agnkrok, Nät, Spöfiske
Abborre, Gädda, Gös, Lake, Sik, Strömming, Mörtfiskar, Id, Öring

Köp tillstånd

Priser:

10 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16.

 

 

Ekenäs naturum tfn 0206 39 4613


 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • I enlighet med § 49 i Lag om fiske kan enbart kommersiella fiskare använda nät vars sammanlagda längd överskrider 240 meter per båt- eller fångstlag.
  Information om tillstånd för kommersiellt fiske; vilt- och fiskeplanerare Olli Urpanen, 040-7205963, eller olli.urpanen@metsa.fi.
  Kontrollera fredningsområden, områden där det är förbjudet att röra sig, landstigningsförbud och andra begränsningar i reglerna för Ekenäs nationalpark. Bl.a. att göra upp eld och slå läger är tillåtet endast på utmärkta ställen. 
  Öringsfiske med flytnät är förbjudet i havet (Förordning om fiske 12 §) 
  Vid laxfiske med nät i havet är minsta tillåtna knutavstånd 80 mm (Förordning om fiske 12 §)
  Vid sikfiske med nät söder om breddgraden 62o30'N (Öskata/Närpes) är nätens minsta tillåtna knutavstånd 43 mm. Nätfisket anses vara sikfiske då minst hälften av fångstens vikt består av sik (Förordning om fiske 12 §).

 • I Hästö-Busö skyddsområde kan det vara förbjudet att röra sig på grund av militär verksamhet.
 • Ekenäs-Snappertuna fiskeområde har vid sitt årsmöte 30.3.2005 i 21§ beslutat fastställa 43 mm som minsta tillåtna knutavstånd på nät i skärgårdsområdet. Beslutet gäller 26.5.2008-31.12.2020. Undantag: strömmings- och vassbuksnät, löj- och agnnät.

Fångstmått och fredning

Minimimått:

 • Lax minst 60 cm (Förordn. om fiske § 2)
 • Öring utan fettfena minst 50 cm (Förordn. om fiske § 2)
 • Gös minst 42 cm

Fredningar enligt förordning om fiske:

 • Öringar med fettfena är fredade (Förordn. om fiske § 1).
 • Harren är fredad (Förordn. om fiske § 1).

Fångstkvot

Vid fritidsfiske 2 laxar/dygn/fiskare (Förordning om fiske 4 §)

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 1 ryssja, höjd under 1,5 m
 • 3 katsor
 • 1 långrev, högst 100 krokar
 • 10 agnkrokar
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.