Hoppa till huvudinnehåll

Hos Forststyrelsen får du fiskevårdsavgift och fisketillstånd för statens vattenområden. Fisketillstånden har delats in enligt fiskesättet:

Forststyrelsen beviljar och säljer även Övre Lapplands fisketillstånd till kommuninvånarna.

Forststyrelsens fiskeställen är oftast ström- och forsställen i vandringsfiskevatten eller fredade specialområden där ett spöfisketillstånd behövs i tillägg till fiskevårdsavgiften. För fiske med flera spön, fiske med fångstredskap eller kräftfiske i statens vatten behöver du alltid Forststyrelsens separata fisketillstånd i tillägg till fiskevårdsavgiften.

Ett tillstånd är alltid en placering i naturen, eftersom Forststyrelsen använder intäkterna till vård av fiskevattnen och tryggande av fiskemöjligheterna.