Metsähallituksen eräpalvelut tarjoaa valtavat metsästysmaat, joita jokaisen metsästysluvan saaneen on oikeus käyttää. Erälupa on pääsylippu elämyksiin, joita jahtireissu luonnossa tarjoaa. Suuri osa metsästysmaista sijaitsee metsätalousalueilla, joilla voi olla metsätaloustöitä myöskin metsästysaikana.

Metsästys valtion mailla

Metsästysluvista huolehtii Metsähallituksen erähenkilöstö. Lupatuotoilla taataan uusiutuva ja runsas riistakanta ja hoidetaan riistamaita.

Metsähallituksen eräpalvelut kantaa vastuunsa luonnonvaroista ja pitää asiantuntemuksellaan ja erävalvonnallaan huolen siitä, että metsästys tapahtuu hyvää tapaa noudattaen sekä kestävästi. Metsähallituksen eräluvat takaavat kaikille tasapuoliset mahdollisuudet monipuolisiin eräelämyksiin valtion mailla nyt ja tulevaisuudessa.

Tähtäimessä

Kanalintulupien myynti alkaa - lue ensin tämä muistilista!

Myyntijärjestelmämme on vielä melko tuore. Kertaa sen vuoksi muutama asia etukäteen!

Kalkkaan metsästysalueita rajattiin

Haahkakoiraita saa tänä vuonna metsästää 1.6.–15.6. sekä koiraita ja naaraita 20.8. klo 12 alkaen vuoden loppuun asti. Koiraiden eli kalkkaiden metsästys on rajattu pesimäalueiden ulkopuolelle.

Hirvikärpänen kiusaa - Osa metsästää myöhemmin ja pohjoisempana

Hirvikärpänen on onnistunut muuttamaan metsästäjien käyttäytymistä. Kieppi-lehden galupiin vastanneista metsästäjistä osa lähtee metsälle myöhemmin syksyllä tai entistä pohjoisemmaksi hirvikärpäsen takia.

Erätarkastaja tapasi kaksi majavaa

Joskus erävalvonta on muutakin kuin ihmisen tekosten seurailua. Itä-Suomen erätarkastaja Jyrki Turpeinen kuvasi kahta majavaa, jotka ruokailivat ja kisailivat ruuasta kaikessa rauhassa, vaikka tarkastaja oli parhaimmillaan 15 metrin päässä.

Erävalvonta

Metsähallituksen erätarkastajat johtavat valtion maa- ja vesialueiden valvontaa. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.

Varmista porotyöt ennen jahtia!

Metsästyskoirat voivat vaikeuttaa porotöitä tai jopa aiheuttaa vahinkoja poronhoidolle. Varmista siis ennen metsästystä paikalliselta paliskunnalta tai Porotyöt-palvelusta, missä koiria ei voi laskea vapaaksi.

Poroisäntien yhteystiedot!

Porotyöt-palvelu!

LOMAKE: METSÄSTYSYHDISTYKSEN Jäsenluettelo (pdf   tai EXcel)