Metsähallituksen eräpalvelut tarjoaa valtavat metsästysmaat, joita jokaisen metsästysluvan saaneen on oikeus käyttää. Erälupa on pääsylippu elämyksiin, joita jahtireissu luonnossa tarjoaa. Suuri osa metsästysmaista sijaitsee metsätalousalueilla, joilla voi olla metsätaloustöitä myöskin metsästysaikana.

Metsästys valtion mailla

Metsästysluvista huolehtii Metsähallituksen erähenkilöstö. Lupatuotoilla taataan uusiutuva ja runsas riistakanta ja hoidetaan riistamaita.

Metsähallituksen eräpalvelut kantaa vastuunsa luonnonvaroista ja pitää asiantuntemuksellaan ja erävalvonnallaan huolen siitä, että metsästys tapahtuu hyvää tapaa noudattaen sekä kestävästi. Metsähallituksen eräluvat takaavat kaikille tasapuoliset mahdollisuudet monipuolisiin eräelämyksiin valtion mailla nyt ja tulevaisuudessa.

Tähtäimessä

Suurpedot.fi-sivusto palvelee nyt myös englanniksi ja ruotsiksi

Suurpedot.fi-sivusto on välittänyt jo kohta viisitoista vuotta virallista ja luotettavaa tietoa suurpedoista suomalaisille. Suomen suurpetoasiat kiinnostavat enenevässä määrin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Siksi Suurpedot.fi on julkaistu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lätäsenon siivoustalkoot ovat jo täynnä!

Vapaaehtoiset puhdistavat paikoin roskaantunutta Lätäsenon jokialuetta Enontekiölle elokuussa. Talkoolaiset viedään neljäksi päiväksi helikopterilla tai veneellä siivoushommiin. Talkoihin ei enää mahdu enempää siivoajia. Metsähallituksen luontopalvelut, Enontekiön kunta ja Kelottijärven osakaskunta, Heliflite Oy ja Lapland Hide kiittävät ilmoittautuneita.

Suosituimmat kanalintuluvat myydään nopeasti

Kanalintulupien myynti alkoi maanantaina. Lupien kysyntä on selvästi vilkastunut viime vuodesta mutta kiintiöt pienempiä, joten suosituimmat alueet ja päivät myydään nopeasti aamulla loppuun. Noin 85 prosentia myydään verkkokaupan kautta.

Kanalintulupien myynti alkoi. Katso myyntipäivät!

Eräkalenterissa luki aiemmin virheellisesti, että Itä-Lapin luvat olisivat myynnissä torstaina ja Länsi-Lapin luvat tiistaina. Asia on kuitenkin juuri päinvastoin.

Erävalvonta

Metsähallituksen erätarkastajat johtavat valtion maa- ja vesialueiden valvontaa. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.

Varmista porotyöt ennen jahtia!

Metsästyskoirat voivat vaikeuttaa porotöitä tai jopa aiheuttaa vahinkoja poronhoidolle. Varmista siis ennen metsästystä paikalliselta paliskunnalta tai Porotyöt-palvelusta, missä koiria ei voi laskea vapaaksi.

Poroisäntien yhteystiedot!

Porotyöt-palvelu!

LOMAKE: METSÄSTYSYHDISTYKSEN Jäsenluettelo (pdf   tai EXcel)