Metsähallituksen eräpalvelut tarjoaa valtavat metsästysmaat, joita jokaisen metsästysluvan saaneen on oikeus käyttää. Erälupa on pääsylippu elämyksiin, joita jahtireissu luonnossa tarjoaa. Suuri osa metsästysmaista sijaitsee metsätalousalueilla, joilla voi olla metsätaloustöitä myöskin metsästysaikana.

Metsästys valtion mailla

Metsästysluvista huolehtii Metsähallituksen erähenkilöstö. Lupatuotoilla taataan uusiutuva ja runsas riistakanta ja hoidetaan riistamaita.

Metsähallituksen eräpalvelut kantaa vastuunsa luonnonvaroista ja pitää asiantuntemuksellaan ja erävalvonnallaan huolen siitä, että metsästys tapahtuu hyvää tapaa noudattaen sekä kestävästi. Metsähallituksen eräluvat takaavat kaikille tasapuoliset mahdollisuudet monipuolisiin eräelämyksiin valtion mailla nyt ja tulevaisuudessa.

Tähtäimessä

Pelkosenniemen hirvialueen kartasta puuttuu palanen

Hirvenmetsästys alkaa lauantaina 24.9. Yhdellä alueella digitaaliset kartat ovat vielä päivittymättä. Pelkosenniemen Läntisen alueen (8160) oikea kartta löytyy PDF-muodossa Eräluvat-sivuilta.

Eräkummit kiertävät viikon saamelaisaluetta

Metsähallituksen Eräkummit kiertävät viikon ajan saamelaisalueella eräkasvatukseen painottuvalla koulukiertueella. Kiertueella lapset pääsevät tekemisen kautta oppimaan ja innostumaan luonnosta sekä eränkäynnistä. Opettajat saavat eränkäyntikulttuuriin ja ekosysteemipalveluihin liittyvää valmista opetusmateriaalia opetuksen tueksi.

Pienriistakohteiden ja hirvialueiden rajat ovat ladattavissa Garminin GPS-laitteisiin.

Metsähallituksen jokaisen 124 pienriistakohteen sekä 345 hirvialueen rajat on nyt ladattavissa Garminin GPS-laitteisiin. Jokaisella kohdesivulla Eräluvat-sivustossa on on linkki, joista lataaminen onnistuu. Lataa linkistä tiedosto ja siirrä se Garminin GPS-laitteeseen.

Erävalvonta: Etelä-Savon karhunmetsästyksessä ei ilmennyt laiminlyöntejä

Poliisi ja Metsähallitus valvoivat tehostetusti karhunmetsästystä Etelä-Savossa. Yleisövihjeitä ja –palautteita tuli runsaasti, minkä vuoksi tarkastuksia tehtiin useita kymmeniä. Laiminlyöntejä ei kuitenkaan vilkkaasta keskustelusta huolimatta paljastunut.

Erävalvonta

Metsähallituksen erätarkastajat johtavat valtion maa- ja vesialueiden valvontaa. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.

Oranssia myös kanalinnustajalle!

Metsähallituksen pienriista-alueilla metsästetään myös hirviä. Hirvijahti alkaa Ylä-Lapissa ja Muoniossa jo 1. syyskuuta. Pukeudu siis oranssiin, sillä saatat kävellä suoraan passiketjua kohden!

Varmista porotyöt ennen jahtia!

Metsästyskoirat voivat vaikeuttaa porotöitä tai jopa aiheuttaa vahinkoja poronhoidolle. Varmista siis ennen metsästystä paikalliselta paliskunnalta tai Porotyöt-palvelusta, missä koiria ei voi laskea vapaaksi.

Poroisäntien yhteystiedot!

Porotyöt-palvelu!

LOMAKE: METSÄSTYSYHDISTYKSEN Jäsenluettelo (pdf   tai EXcel)