Metsähallituksen eräpalvelut tarjoaa valtavat metsästysmaat, joita jokaisen metsästysluvan saaneen on oikeus käyttää. Erälupa on pääsylippu elämyksiin, joita jahtireissu luonnossa tarjoaa. Suuri osa metsästysmaista sijaitsee metsätalousalueilla, joilla voi olla metsätaloustöitä myöskin metsästysaikana.

Metsästys valtion mailla

Metsästysluvista huolehtii Metsähallituksen erähenkilöstö. Lupatuotoilla taataan uusiutuva ja runsas riistakanta ja hoidetaan riistamaita.

Metsähallituksen eräpalvelut kantaa vastuunsa luonnonvaroista ja pitää asiantuntemuksellaan ja erävalvonnallaan huolen siitä, että metsästys tapahtuu hyvää tapaa noudattaen sekä kestävästi. Metsähallituksen eräluvat takaavat kaikille tasapuoliset mahdollisuudet monipuolisiin eräelämyksiin valtion mailla nyt ja tulevaisuudessa.

Tähtäimessä

Metsoalueiden luvat loppuivat nopeasti Ylä-Lapissa

Ylä-Lapin kanalintulupien myynti alkoi vilkkaasti perjantaiaamuna. Neljälle metsoalueelle myytävät luvat loppuivat pian kello kahdeksan jälkeen. Muille alueille tai ajankohdille lupia on vielä jäljellä.

Kanalintujen metsästysrajoitukset vahvistettiin

Metsähallituksen kanalintulupien mahdollisia peruutuksia käsitellään 29.8. alkaen. Jo maksettu lupa voidaan peruuttaa, jos kaikkien kanalintujen metsästys on kielletty alueella lupa-ajankohtana. Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti syksyn rajoituksen maanantaina.

Vesilintujen ja karhun metsästys alkaa

Vesilintujen metsästys alkaa lauantaina 20.8. kello 12. Riistalajeista sinisorsa ja tavi ovat runsastuneet, mutta useat muut lajit taantuneet. Myös karhun metsästys alkaa 20.8. Poikkeuslupia on myönnetty viime vuotta enemmän.

Itä-Suomussalmen kohteella räjäytystöitä

NCC rakentaa tuulivoimapuistoa Itsä-Suomussalmen (5604) kohteella. Hyrynsalmen rajan läheisyydessä, Kivivaara-Peuravaara-alueella metsästävien on otettava yhteyttä työmaatoimistoon.

Erävalvonta

Metsähallituksen erätarkastajat johtavat valtion maa- ja vesialueiden valvontaa. Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.

Oranssia myös kanalinnustajalle!

Metsähallituksen pienriista-alueilla metsästetään myös hirviä. Hirvijahti alkaa Ylä-Lapissa ja Muoniossa jo 1. syyskuuta. Pukeudu siis oranssiin, sillä saatat kävellä suoraan passiketjua kohden!

Varmista porotyöt ennen jahtia!

Metsästyskoirat voivat vaikeuttaa porotöitä tai jopa aiheuttaa vahinkoja poronhoidolle. Varmista siis ennen metsästystä paikalliselta paliskunnalta tai Porotyöt-palvelusta, missä koiria ei voi laskea vapaaksi.

Poroisäntien yhteystiedot!

Porotyöt-palvelu!

LOMAKE: METSÄSTYSYHDISTYKSEN Jäsenluettelo (pdf   tai EXcel)