Västra Kuhmo 5617

I området finns Försvarsmaktens skjutområde, där det tidvis kan förekomma begränsningar för var man får röra sig. Det buller som skjutningarna orsakar kan tidvis vara störande.

Västra Kuhmo

87121 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Hare, Bäver
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare, Småvilt, Bäver
Hönsfåglar