Uurainen 6662

Speljakten på orre är begränsa i jaktområde. Jaktbegränsningarna gäller endast de viktigaste spelmyrarna. Följande spelplatser har på basis av en förhandskartläggning fredats från speljakt: myrarna Oksala Isosuo. På dessa myrar är orrjakt förbjuden klockan 5–10 på morgonen under hela jaktsäsongen. Det är emellertid tillåtet att jaga annat vilt samt även orre under andra tider på dygnet än ovan nämnda. Begränsningsområdena markeras på kartan över tillståndsområdet samt i karttjänsten www.retkikartta.fi under våren.

Uurainen

1181 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Hare, Småvilt
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Småvilt

Karta

Ei karttaa tällä hetkellä Övriga Finland, Uurainen