Hoppa till huvudinnehåll

Uurainen 6662

Uurainens jaktområde mitt i Mellersta Finland är lättillgängligt och passar bra som mål för en jaktutflykt ett veckoslut. Trots att området är litet erbjuder Uurainen varierande terräng och vildmarksupplevelser särskilt för dem som önskar jaga hönsfågel och hare I området finns såväl mångbruksskogar som utnyttjas för skogsbruk som små kärr och trädfattiga myrar.

Endast kortvariga jakttillstånd säljs för området (1–7 d). Säsongstillstånd för småvilt (s.k. säsongstillstånd för jakt av hönsfågel) beviljas inte för jaktområdet.

För jaktområdet beviljas inte heller separata hundskolningstillstånd.

Jakt på orre under parningstiden är begränsad i området (se tillståndsvillkoren).

Uurainen

1181 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Hare, Småvilt
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Småvilt
Orre, järpe, skogshare, små rovdjur

Karta över tillståndsområdet

Ei karttaa tällä hetkellä Övriga Finland, Uurainen

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 17 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

I Södra, Västra och Östra Finland inleds försäljningen den 7 juni och den 30 augusti 2021.
 

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 10 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 14 juni 2021.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Säsongstillstånd för jakt på hönsfågel finns inte tillgängligt i området.

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 14 juni 2021.

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 10 €

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Jakt på orre under parningstiden är begränsad i området. Jaktbegränsningen gäller endast de största parningsområdena. På basis av förhandsobservationer är området Oksalan Isosuo fredat från orrjakt under orrspelstiden. Jakt på orre är förbjuden i det begränsade området under hela jaktsäsongen på morgnarna kl 5.00–10.00. Jakt på övrigt vilt är tillåten, liksom jakt på orre under övriga tider på dygnet. De begränsade områdena är utmärkta på tillståndskartan samt i karttjänsten Utflykstskarta.fi.

Med tillstånd för jakt av små rovdjur är det tillåtet att hålla hunden okopplad 20.8–30.4 endast vid jakt av sådana små rovdjur som nämns i tillståndsvillkoren. Det är förbjudet att i annat syfte hålla hunden okopplad, såsom att hunden vistas utomhus utan att jaga små rovdjur, att driva annat vilt eller att träna hunden med andra viltarter.

Fångstkvot och fångstrespons

Fångstrespons

Jägare bör alltid göra en bytesanmälan oberoende av om man fått något byte eller inte (jaktlagen 46§). Lämna fångstrespons i första hand via internet på saalispalaute.eraluvat.fi.

Hönsfågeltillstånd

Hönsfågeltillstånd berättigar till jakt på allt småvilt utom bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin, ringduva och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygntillstånd

Fyra bytesdjur per dygn, med följande begränsningar:

  • högst 2 skogshönsfåglar/dygn, högst 1 tjäder/dygn
  • högst 2 tjädrar under höstsäsongen och högst 1 tjädertuppe i den eventuella toppfågeljakten i januari från alla Forststyrelsens tillståndsområden sammanlagt
  • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.

För ungdomstillstånd gäller samma kvoter som för dygnstillstånden för hönsfågeljakt.

Säsongtillstånd

20 bytesdjur under jaktsäsongen, med följande begränsningar:

  • högst 10 skogshönsfåglar
  • högst 2 skogshönsfåglar/dygn, högst 1 tjäder/dygn
  • högst 2 tjädrar under höstsäsongen och högst 1 tjädertuppe i den eventuella toppfågeljakten i januari från alla Forststyrelsens tillståndsområden sammanlagt

Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda. Fångst av mink och mårdhund, som hör till skadliga främmande arter, får fortsätta med ett säsongstillstånd fram till den 31 juli.

Tillstånd för jakt på sjöfågel och hare

Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare berättigar till jakt på allt småvilt förutom hönsfåglar och bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin, ringduva och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygntillstånd
  • 3 bytesdjur per dygn
  • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda
Säsongtillstånd
  • 15 bytesdjur under jaktsäsongen
  • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda

Tillstånd för jakt på små rovdjur

Tillståndet berättigar till jakt utan kvot på alla små rovdjur, bisamråtta, ekorre, vildsvin och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, kaja, gråtrut och havstrut. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Inga fångstkvoter finns för dessa arter. Fångst av mink och mårdhund, som hör till skadliga främmande arter, får fortsätta fram till den 31 juli.

De fångstredskap som används vid jakt på små rovdjur ska vara tydligt läsbara och väderbeständigt märkta med tillståndsnumret.

Jakttid

Utanför fredningstiden under den lagstadgade jakttiden för viltarten.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom en förordning förbjuda eller begränsa viltjakten. Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga. Ytterligare information: www.riista.fi och www.mmm.fi.

Allmänna tillståndsvillkoren

Anmärkningar om tillståndet måste göras inom 7 dagar efter att fakturan anlänt. Gör anmärkningen till servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi.

Att underlåta att betala är inte en annullering. Annullering av tillstånd måste alltid göras före fakturans förfallodag på servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi.

Betalning krävs i efterskott av kunden för obetalda och oannullerade tillstånd.

Vid betalning måste referensnumret på fakturan ovillkorligen anges.

Tillståndet och betalningskvittot måste alltid tas med vid jakt.

Om tillståndsinnehavaren jagar på ett sätt som strider mot tillståndsvillkoren eller i övrigt handlar emot dem eller bryter mot jaktlagen eller jaktförordningen, kan tillståndet dras in omedelbart.

Det här tillståndet är inte ett hinder för skogsvårds-, lantmäteri- eller motsvarande arbeten i tillståndsområdet. Tillståndsinnehavaren har inte rätt att kräva ersättning för de olägenheter sådana åtgärder eventuellt orsakar med tanke på jakten.

Eld får göras upp av grenar och avverkningsrester, men inte av torrakor och inte på Forststyrelsens vägar eller vägområden.

De fångstredskap som används vid jakt på små rovdjur ska vara tydligt läsbara och väderbeständigt märkta med tillståndsnumret.

Forststyrelsens villkor för förvärvande och annullering av tillstånd.