Toivakka 6663

Speljakten på orre är begränsa i jaktområde. Jaktbegränsningarna gäller endast de viktigaste spelmyrarna. Följande spelplatser har på basis av en förhandskartläggning fredats från speljakt: myrarna Katajaneva. På dessa myrar är orrjakt förbjuden klockan 5–10 på morgonen under hela jaktsäsongen. Det är emellertid tillåtet att jaga annat vilt samt även orre under andra tider på dygnet än ovan nämnda. Begränsningsområdena markeras på kartan över tillståndsområdet samt i karttjänsten www.retkikartta.fi under våren.

Toivakka

8124 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Hare
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Småvilt
Hönsfågel, hare