Hoppa till huvudinnehåll

Siera-Yöttäjä 7614

Siera-Yöttäjäs lugna jaktområde består av fem olika helheter som ligger på kort köravstånd från varandra. Området består huvudsakligen av skogsbruksmarker, men här finns också mer orörda områden och flera stora öppna myrområden. Området består av ett lapptäcke av backar och kullar, älvar och sjöar samt momarker, utdikade myrar och öppna myrar.

Observera

  • På den norra stranden av sjön Ylä-Keyritty finns läger- och kurscentret Metsäkartano.
  • Jaktområdet gränsar även delvis till Försvarsmaktens skjutområde Sotinpuro. 
  • Tiilikkajärvi nationalpark vid gränsen mellan Kajanaland och Norra Savolax har utvidgats och lagändringen trädde i kraft 1.6.2023. Nya statsägda marker har lagts till i nationalparken i Rautavaara kommun. Utvidgningsområdena sträcker sig till 7614 Siera-Yöttäjä tillståndsområde för småvilt och tillståndsområdets area har minskat. 
  • Jaktområdet omfattar flera naturskyddsområden där jakten är begränsad.

Läs mer under punkten Observera på detta område. 

Siera-Yöttäjä

27796 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Hare, Bäver
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Småvilt, Bäver
Tjäder, orre, järpe, skogshare, knipa, kricka, gräsand, nordamerikansk bäver, små rovdjur

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 20 €
För under 18-åringar, dygn 5 €

I Södra, Västra och Östra Finland inleds försäljningen den 10 juni och den 26 augusti 2024.
 

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

1 dygn

12 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 17 juni 2024.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 160 €
Säsöngtillstånd för jakt med båge 80 €
Tillstånd för stadsbor (Kemi och Torneå) 80 €

Ansökning år 2024

Säsongstillstånd kan du ansöka om under våren före jaktsäsongen. Ansökningstiden börjar den 1 april och slutar den 30 april kl. 16.00.

 

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Då kan du också dra nytta av uppgifterna i fjolårets ansökan. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare. Gå till systemet för tillståndsansökan (lupahaku.eraluvat.fi)

 

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet. Skriv ut ansökningsblankett (PDF, 541kt).

 

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 17 juni 2024.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Vänligen observera att säsongstillstånd för jakt på sjöfågel och hare inte längre söks via systemet för tillståndsansökan, utan kan köpas från webbutiken eller via servicenumret i samband med köp av kortvariga tillstånd för jakt på sjöfågel och hare.

Tillstånd Pris
Delsäsong (1.11–30.4) 70 €

Säsongtillstånd är inte tillgängligt för det här området.

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 12 €

Tillstånd för bäverjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (20.8–30.4) 25 €

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Statsrådet har den 11 februari 2021 utfärdat en förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen (140/2021). Från och med den 1 maj 2021 är jakten på naturskyddsområden tidsmässig och artspecifik. På jaktområdet finns naturskyddsområdena Raesärkkä och Piilopirtinaho-Marjomäki (140/2021 Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen). I ovan nämnda skyddsområden får jagas endast:

  • orre och tjäder
  • vildsvin, skogshare och fälthare under tiden 1.9–28.2
  • mink och mårdhund 1.9–28.2

Jakt på annat småvilt är förbjuden i naturskyddsområdena Raesärkkä och Piilopirtinaho-Marjomäki. Områdena har märkts ut på tillståndsområdets karta.

På jaktområdet finns Pahavaara naturskyddsområde (140/2021 Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen). I skyddsområdet i Pahavaara får jagas endast:

  • orre och tjäder
  • vildsvin, skogshare och fälthare under tiden 1.9–28.2

Jakt på annat småvilt, inklusive mink och mårdhund, är förbjuden i Pahavaara naturskyddsområde. Området har märkts ut på en karta över tillståndsområdet.

På den norra stranden av sjön Ylä-Keyritty finns läger- och kurscentret Metsäkartano i vars omgivning det rör sig mycket vandrare; undvik alltså jakt i närheten av Metsäkartanos leder och byggnader. 

Området gränsar delvis till Försvarsmaktens skjutområde Sotinpuro. Aktuell information om pågående och snart börjande skjutningar hittar du på adressen puolustusvoimat.fi.

Under skjuttider är en del av vägnätet avspärrat med bommar, särskilt i närheten av sjön Yöttäjä. Man kan dock ta sig till jaktområdet som inte hör till säkerhetszonen. Till den nordvästra delen av Yöttäjänjärvi kommer man bäst direkt via Matomäki. Närmare information under skjutövningarna får man av säkerhetsofficeren på numret 0299 451 871. Försvarsmakten ansvarar inte för eventuella skador på jakthundar som rör sig på skjutområdet. Idensalmi vapendepå genomför även sprängningar i Sotinpuro.

Med tillstånd för jakt av små rovdjur är det tillåtet att hålla hunden okopplad 20.8–30.4 endast vid jakt av sådana små rovdjur som nämns i tillståndsvillkoren. Det är förbjudet att i annat syfte hålla hunden okopplad, såsom att hunden vistas utomhus utan att jaga små rovdjur, att driva annat vilt eller att träna hunden med andra viltarter.

Rådgivning

  • Eräluvat servicenumret 020 69 2424 (vardagar klockan 9–15)

Tjänster i området