Hoppa till huvudinnehåll

Peurajärvi 7626

Jaktområdet som ligger inom Nurmes stads område, vilket i norr gränsar till Kajanalands landskapsgräns samt delvis till Hiidenportti nationalpark. Området består av skogsklädda kullar, små och större älvar, momarker, utdikade myrar och öppna myrar. Området utnyttjas till största delen för skogsbruk, men här finns även mera orörda marker. I området finns få stora öppna myrar. Inom jaktområdet finns Peurajärvi rekreationsområde och Peurajärvi fiskeområde.  Bäverjakt är begränsad inom tillståndsområdet (se tillståndsvillkoren).

OBS! Statsrådet och miljöministeriet har 11.2.2021 utfärdat förordningar om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen (140/2021 och 141/2021). Fridlysningsbestämmelserna enligt förordningarna träder i kraft 1.5.2021. Från och med den 1 maj 2021 är jakten på naturskyddsområden tidsmässig och artspecifik. Läs mer under 'Observera inom detta område'. 

Peurajärvi

21592 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Hare, Bäver, Småvilt
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare, Bäver, Småvilt
tjäder, orre, järpe, skogshare, nordamerikansk bäver, små rovdjur

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 17 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

I Södra, Västra och Östra Finland inleds försäljningen den 6 juni och den 29 augusti 2022.
 

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 10 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 13 juni 2022.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 130 €
Säsöngtillstånd för jakt med båge 65 €
Tillstånd för stadsbor (Kemi och Torneå) 67 €

Ansökning år 2023

Säsongstillstånd kan du ansöka om under våren före jaktsäsongen. Ansökningstiden börjar den1 april och slutar den 2 maj kl. 16.00.

 

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Då kan du också dra nytta av uppgifterna i fjolårets ansökan. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare. Gå till systemet för tillståndsansökan (lupahaku.eraluvat.fi)

 

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet. Blanketten publiceras här i mars.

 

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 13 juni 2022.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Vänligen observera att säsongstillstånd för jakt på sjöfågel och hare inte längre söks via systemet för tillståndsansökan, utan kan köpas från webbutiken eller via servicenumret i samband med köp av kortvariga tillstånd för jakt på sjöfågel och hare.

Tillstånd Pris
Delsäsong (1.11–30.4) 55 €

Säsongtillstånd är inte tillgängligt för det här området.

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 10 €

Tillstånd för bäverjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (20.8–30.4) 20 €

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Statsrådet har den 11 februari 2021 utfärdat en förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen (140/2021). Från och med den 1 maj 2021 är jakten på naturskyddsområden tidsmässig och artspecifik. På jaktområdet finns naturskyddsområdena Paistinvaara och Murtovaara (140/2021 Statsrådets förordning om naturskyddsområdena i landskapet Norra Karelen). I ovan nämnda skyddsområden får jagas endast:

  • orre och tjäder
  • vildsvin, skogshare och fälthare under tiden 1.9-28.2
  • mink och mårdhund 1.9-28.2

Jakt på annat småvilt är förbjuden i Paistinvaara och Murtovaara naturskyddsområden. Områdena har märkts ut på kartan över tillståndsområdet.

På jaktområdet finns dessutom Kuoppasuo naturskyddsområde (140/2021 Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen). På skyddsområdet i Kuoppasuo får jagas endast: 

  • vildsvin under tiden 1.9-28.2

Jakt på annat småvilt, inklusive mink och mårdhund, är förbjuden i Kuoppasuo naturskyddsområde. Området har märkts ut på en karta över tillståndsområdet.

Bäverjakt är begränsad inom tillståndsområdet. Jakt är förbjuden i Porttijoki mellan länsgränsen Mäntyjärvi, i Syrjälampi, Porkkapuro, Retjanlampi, Peurajärvi, Mäntyjärvi, Iso-Valkeinen, Mätäsjärvi samt i älven mellan Mätäsjärvi och Mäntyjärvi, i Telkkälampi, i Peurajoki som rinner söderut från Peurajärvi, i Iso- och Pieni-Peuralampi, Valkeislampi, Jokijärvi och i Mäntyjoki som rinner ut från Alimmainen Jokijärvi. Förbudet mot bäverjakt gäller även ovannämnda vattendrags biälvar och stränder. Begränsningsområdena är utmärkta på tillståndsområdets pdf-karta.

I området förekommer regelbundet alla stora rovdjur.

Skogsrenar förekommer tidvis inom jaktområdet.

Med tillstånd för jakt av små rovdjur är det tillåtet att hålla hunden okopplad 20.8–30.4 endast vid jakt av sådana små rovdjur som nämns i tillståndsvillkoren. Det är förbjudet att i annat syfte hålla hunden okopplad, såsom att hunden vistas utomhus utan att jaga små rovdjur, att driva annat vilt eller att träna hunden med andra viltarter.

Med bävertillstånd är det inte tillåtet att hålla hunden lös.