Hoppa till huvudinnehåll

Nikkarila 7690

Nikkarila är ett lugnt jaktområde som ligger alldeles intill Pieksämäki stad med ett bra nätverk av skogsbilvägar. Det är lätt att ta sig till jaktområdet för en dags- eller veckoslutstur i ödemarken. Området består huvudsakligen av talldominerade ås- och molandskap omgivna av sjöar och kärr, men även av mera varierande terräng. Inom tillståndsområdet finns mycket få vattendrag Området är helt och hållet för skogsbruksmark. Området delas av järnvägen och riksväg 23.

Nikkarila

1382 Hektar
Hönsfåglar, Hare, Småvilt
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Småvilt
Orre, järpe, skogshare, små rovdjur

Karta

Ei karttaa tällä hetkellä Övriga Finland, Pieksämäki

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd
Pris
För vuxna, 1 dygn 17 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

I Södra, Västra och Östra Finland inleds försäljningen den 8 juni och den 24 augusti 2020.
 

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd
Pris
1 dygn 10 €
Under 18-åringar, 1-7 dygn 10 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 15 juni 2020.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Säsongstillstånd för jakt på hönsfågel finns inte tillgängligt i området.

Säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 15 juni 2020.

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd
Pris
Säsongtillstånd (1.8.-30.4.) 10 €

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Med tillstånd för jakt av små rovdjur är det tillåtet att hålla hunden okopplad 20.8–30.4 endast vid jakt av sådana små rovdjur som nämns i tillståndsvillkoren. Det är förbjudet att i annat syfte hålla hunden okopplad, såsom att hunden vistas utomhus utan att jaga små rovdjur, att driva annat vilt eller att träna hunden med andra viltarter.

Fångstkvot och fångstrespons

Hönsfågeltillstånd

Hönsfågeltillstånd berättigar till jakt på allt småvilt utom bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygntillstånd

(4) bytesdjur per dygn, med följande begränsningar

 • högst två (2) skogshönsfåglar/dygn, högst en (1) tjäder/dygn
 • högst två (2) tjädrar/jaktsäsong från alla Forststyrelsens tillståndsområden sammanlagt
 • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda.

För ungdomstillstånd gäller samma kvoter som för dygnstillstånden för hönsfågeljakt.

Säsongtillstånd

20 bytesdjur under jaktsäsongen, med följande begränsningar

 • högst tio (10) skogshönsfåglar
 • högst två (2) skogshönsfåglar/dygn, högst en (1) tjäder/dygn
 • högst två (2) tjädrar/jakstsäsong från alla Forststyrelsens tillståndsområden sammanlagt
 • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda
Jakt av sädgås 2020

Kontrollera jaktområden, -tider och fångstkvot på sidan Tillståndsvillkor.

Tillstånd för jakt på sjöfågel och hare

Tillstånd för jakt av sjöfågel och hare berättigar till jakt på allt småvilt förutom hönsfåglar och bäver. Med tillståndet får man också jaga små rovdjur, ekorre, bisamråtta, vildsvin och fåglar som inte är fredade: korp (i renskötselområden), kråka, skata, gråtrut, havstrut och björktrast. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Dygntillstånd
 • Tre (3) bytesdjur per dygn
 • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda
Säsongtillstånd
 • 15 bytesdjur under jaktsäsongen
 • Små rovdjur, vildsvin och fåglar som inte är fredade är inte kvotbelagda
Jakt av sädgås 2020

Kontrollera jaktområden, -tider och fångstkvot på sidan Tillståndsvillkor.

Tillstånd för jakt på små rovdjur

Tillståndet berättigar till jakt utan kvot på alla små rovdjur, bisamråtta, ekorre, vildsvin och bland de fåglar som inte är fredade korp (i renskötselområden), kråka, skata, gråtrut och havstrut. Små rovdjur är räv, mårdhund, mink, mård, hermelin, iller och grävling.

Inga fångstkvoter finns för dessa arter.

Jakttid

Utanför fredningstiden under den lagstadgade jakttiden för arten.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom en förordning förbjuda eller begränsa viltjakten. Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga. Ytterligare information www.riista.fi och www.mmm.fi.

Allmänna tillståndsvillkoren

Jägare bör alltid göra en bytesanmälan oberoende av om man fått något byte eller inte (jaktlagen 46§). Lämna fångstrespons i första hand via internet på saalispalaute.eraluvat.fi.

 • Anmärkningar om tillståndet måste göras inom sju dagar efter att fakturan anlänt. Gör anmärkningen till servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi
 • Att underlåta att betala är inte en annullering. Annullering av tillstånd måste alltid göras före fakturans förfallodag på servicenumret för jakt- och fisketillstånd, 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi
 • Betalning krävs i efterskott av kunden för obetalda och oannullerade tillstånd.
 • Vid betalning måste referensnumret på fakturan ovillkorligen anges.
 • Tillståndet och betalningskvittot måste alltid tas med vid jakt.
 • Om tillståndsinnehavaren jagar på ett sätt som strider mot tillståndsvillkoren eller i övrigt handlar emot dem eller bryter mot jaktlagen eller jaktförordningen, kan tillståndet dras in omedelbart.

Det här tillståndet är inte ett hinder för skogsvårds-, lantmäteri- eller motsvarande arbeten i tillståndsområdet. Tillståndsinnehavaren har inte rätt att kräva ersättning för de olägenheter sådana åtgärder eventuellt orsakar med tanke på jakten.

Eld får göras upp av grenar och avverkningsrester, men inte av torrakor och inte på Forststyrelsens vägar eller vägområden.

Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga på webbplatsen www.riista.fi eller www.mmm.fi

Forststyrelsens villkor för förvärvande och annullering av tillstånd >