Martinselkonen 5603

Jaktområdet omfattar Martinselkonen naturskyddsområde.

Det är endast tillåtet att göra upp eld vid särskilda eldplatser.

Jaktområdet gränsar till den östra gränszonen.

Området hör till renskötselområdet, vilket bör beaktas i synnerhet vid användning av hundar. Renägare betalar en hittelön på 34 euro för ett renkadaver som hittas i terrängen och som inte har anmälts tidigare.

Martinselkonen

4195 Hektar
Ja
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Hare, Bäver
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Småvilt, Bäver
Hönsfåglar

Dygnstillstånd

Du kommer väl ihåg att tillstånden är kvoterade enligt tillståndsområde. Tillstånd kan köpas så länge områdets kvot inte är full. Jaktområdets fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren. Personer under 15 år kan jaga småvilt på samma fångstkvot som en 18 år fylld person med tillstånd att inneha vapen, under dennes omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Priser:

  • 15 €/dygn
  • Personer under 18 år 10 €/1–7 dygn

I Österbotten och Kajanaland inleds försäljningen den 12 juni och den 28 augusti.

 


Försäljningen av tillstånden inleds den 17 juni 2019 klockan 9.
 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt


Ett säsongstillstånd är bra om du ofta jagar i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du ofta jagar i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Tillstånd för bäverjakt

Tillståndsvillkoren

Fångstkvot

Jakttid

Utanför fredningstiden under den lagstadgade jakttiden för arten.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom en förordning förbjuda eller begränsa viltjakten. Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga. Ytterligare information www.riista.fi och www.mmm.fi

Jakttider för hönsfåglar på Forststyrelsens jaktområden (PDF, 373 kb, på finska) >

Områdesvisa undantag

Jaktområdet omfattar Martinselkonen naturskyddsområde.

Det är endast tillåtet att göra upp eld vid särskilda eldplatser.


Jaktområdet gränsar till den östra gränszonen.

Området hör till renskötselområdet, vilket bör beaktas i synnerhet vid användning av hundar. Renägare betalar en hittelön på 34 euro för ett renkadaver som hittas i terrängen och som inte har anmälts tidigare.

Hossa-Irni renbeteslag:

Tfn 040 569 6592

Näljänkä renbeteslag:

Tfn 040 5608681