Hoppa till huvudinnehåll

Lohikoski-Likastenperä 7680

Forststyrelsens sydostligaste tillståndsområde Lohikoski-Likastenperä ligger på gränsen mellan Sulkava och Nyslott. Området är kuperat och backigt, ställvis även mycket bergigt med branta bergssluttningar. Terrängen färgas av små kärr och sjöar samt bäckar och älvar som rinner i klyftdalarna mellan bergen. Området är till största delen skogsbruksmark med ung och fullvuxen odlad skog. Inga stora öppna myrar. De vanligaste bytena bland skogshönsfåglar är orre och järpe.  Området har ett bra nätverk av skogsbilvägar. Till området hör Lohikoski naturskyddsområde, där jakt är begränsad (se tillståndsvillkoren).

Lohikoski-Likastenperä

5385 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Hare
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Småvilt
Orre, järpe, skogshare, små rovdjur

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 17 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

I Södra, Västra och Östra Finland inleds försäljningen den 6 juni och den 29 augusti 2022.
 

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 10 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 13 juni 2022.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Säsongstillstånd för jakt på hönsfågel finns inte tillgängligt i området.

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 13 juni 2022.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Vänligen observera att säsongstillstånd för jakt på sjöfågel och hare inte längre söks via systemet för tillståndsansökan, utan kan köpas från webbutiken eller via servicenumret i samband med köp av kortvariga tillstånd för jakt på sjöfågel och hare.

Tillstånd Pris
Delsäsong (1.11–30.4) 55 €

Säsongtillstånd är inte tillgängligt för det här området.

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 10 €

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Till jaktområdet hör Lohikoski naturskyddsområde (204/2019 Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Södra Savolax). Området är utmärkt på tillståndsområdets karta.  Inom skyddsområdet får man med stöd av Statsrådets förordning jaga skogshare, fälthare och vildsvin under tiden 1.9–28.2, samt orre, järpe och tjäder under tiden 10.9– 31.12 orre, järpe och tjäder. Därtill får man med Forststyrelsens jakttillstånd fånga mink och mårdhund under tiden 1.9–28.2. Övrig småviltsjakt är inom Lohikoski skyddsområde förbjuden.  Bäverjakt är förbjuden inom hela tillståndsområdet. Jaktområdet gränsar i öster och sydost till Jukajärvi skjutområde.

Med tillstånd för jakt av små rovdjur är det tillåtet att hålla hunden okopplad 20.8–30.4 endast vid jakt av sådana små rovdjur som nämns i tillståndsvillkoren. Det är förbjudet att i annat syfte hålla hunden okopplad, såsom att hunden vistas utomhus utan att jaga små rovdjur, att driva annat vilt eller att träna hunden med andra viltarter.