Leipämäki 7675

Leipämäki

1594 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Småvilt, Bäver, Hare
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Småvilt, Bäver
Hönsfåglar, hare, bäver
Tillståndsområdet kommer att minska när riksdagen godkänner lagen om Kolovesi nationalpark (HE 181/2012 vp). Del av tillståndsområdet, ca. 380 ha flyttas till nationalparken.