Kuru 6645

Kuru är ett av Forststyrelsens mest omtyckta områden. Det har ett lämpligt läge i närheten av Tammerfors. Området har över 18 000 hektar fina jaktmarker, inom vilka man bör beakta de platser som är fredade för hönsfåglar. Kuru vilthägn är populärt bland harjägare under hela jaktsäsongen. I det kuperade landskapet finns rikligt med moskog och träsk. Området används för skogsbruk.

Det är förbjudet att jaga skogshönsfågel inom begränsningsområdet Liinakangas under tiden 10.9–31.10.

Vänligen observera att tillståndet inte berättigar till att jaga kanadabäver.

Med tillstånd för jakt på små rovdjur är det förbjudet att ha hunden lös, med undantag för då man jagar räv och skogsmård under tider då marken är täckt av snö.

Kuru

18031 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Hare
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Småvilt
Hönsfåglar, sjöfåglar, hare