Hoppa till huvudinnehåll

Kukkaro-Lakla 7635

Kukkaro-Lakla är ett jaktområde som bildas av två separata områden. Områdets landskap består av skogsklädda kullar, små älvar och sjöar, momarker, utdikade myrar och mindre öppna myrar. Området utnyttjas till största delen för skogsbruk, men här finns även mer orörda områden. När det gäller mängden jägare hör Kukkaro-Lakla till de lugnare områdena bland de stora jaktområdena i Norra Karelen. Småviltsjägare letar framförallt efter hönsfåglar här, men området är även populärt bland jägare som jagar nordamerikansk bäver. I området förekommer regelbundet alla stora rovdjur.

Detta tillståndsområde gränsar till en gränszon i öster. Till jaktområdet hör delvis även Ruunaa strövområde samt Forststyrelsens fiskeområde Änäkäinen (är upplöst den 1. juni 2023) där jakt är begränsad.

Statsrådet och miljöministeriet har 11.2.2021 utfärdat förordningar om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen (140/2021 och 141/2021). Fridlysningsbestämmelserna enligt förordningarna träder i kraft 1.5.2021. Från och med den 1 maj 2021 är jakten på naturskyddsområden tidsmässig och artspecifik. 

Läs mer om begränsningar under punkten Observera på detta område i tillståndsvillkoren.

Kukkaro-Lakla

48534 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Bäver, Hare
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Småvilt, Bäver
Tjäder, orre, järpe, skogshare, knipa, kricka, gräsand, nordamerikansk bäver, små rovdjur

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för hönsfågeljakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 17 € (20 € från och med 1.1.2024)
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 € (5 €/dygn från och med 1.1.2024)

I Södra, Västra och Östra Finland inleds försäljningen den 5 juni och den 28 augusti 2023.
 

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

1 dygn 10 € (12 € från och med 1.1.2024)

Försäljningen av tillstånden inleds den 12 juni 2023.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Säsongtillstånd för hönsfågeljakt

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 130 € (160 € från och med 1.1.2024)
Säsöngtillstånd för jakt med båge 65 € (80 € från och med 1.1.2024)
Tillstånd för stadsbor (Kemi och Torneå) 67 € (80 € från och med 1.1.2024)

Ansökning år 2023

Säsongstillstånd kan du ansöka om under våren före jaktsäsongen. Ansökningstiden börjar den1 april och slutar den 2 maj kl. 16.00.

 

Det lönar sig att ansöka om säsongstillstånd elektroniskt. Då kan du också dra nytta av uppgifterna i fjolårets ansökan. Systemet är öppet under ansökningstiden. Tillståndsansökningarna tas emot och behandlas av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare. Gå till systemet för tillståndsansökan (lupahaku.eraluvat.fi)

 

Du kan också skriva ut en blankett som ska fyllas i och skicka den till det verksamhetsställe som sköter tillståndsområdet. Blanketten publiceras här i mars.

 

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 12 juni 2023.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Vänligen observera att säsongstillstånd för jakt på sjöfågel och hare inte längre söks via systemet för tillståndsansökan, utan kan köpas från webbutiken eller via servicenumret i samband med köp av kortvariga tillstånd för jakt på sjöfågel och hare.

Tillstånd Pris
Delsäsong (1.11–30.4) 55 € (70 € från och med 1.1.2024)

Säsongtillstånd är inte tillgängligt för det här området.

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 10 € (12 € från och med 1.1.2024)

Tillstånd för bäverjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (20.8–30.4) 20 € (25 € från och med 1.1.2024)

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Statsrådet har den 11 februari 2021 utfärdat en förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen (140/2021). Från och med den 1 maj 2021 är jakten på naturskyddsområden tidsmässig och artspecifik. På jaktområdet finns naturskyddsområdena Jongunjoki, Korkea-aho-Viharinjärvi, Laklajärvi, Särkilamminkangas och Tolkeenvaara (140/2021 Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen). I ovan nämnda skyddsområden får jagas endast:

  • orre och tjäder
  • vildsvin, skogshare och fälthare under tiden 1.9-28.2
  • mink och mårdhund 1.9-28.2

Jakt på annat småvilt är förbjuden i Jongunjokis, Korkea-aho-Viiharinjärvi, Laklajärvi, Särkilamminkangas och Tolkeenvaara naturskyddsområden. Områdena är märkt ut på kartan över tillståndsområdet.

På jaktområdet finns Miikkulankangas-Anttosenkangas naturskyddsområde (140/2021 Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen). På Miikkulankangas-Anttosenkangas skyddsområde får jagas endast:

  • orre och tjäder
  • vildsvin, skogshare, fälthare och räv 1.9-28.2
  • mink och mårdhund 1.9-28.2

Jakt på annat småvilt är förbjuden i Miikkulankangas-Anttosenkangas naturskyddsområde. Området är märkt ut på kartan över tillståndsområdet.

På jaktområdet finns dessutom naturskyddsområdena Päävaara-Särkkälampi och Sinivaara-Massivaara (140/2021 Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen). I skyddsområdena Päävaara-Särkkälampi och Sinivaara-Massivaara får jagas endast:

  • orre och tjäder
  • vildsvin, skogshare och fälthare under tiden 1.9-28.2

Jakt på annat småvilt, inklusive jakt på mink och mårdhund, är förbjuden i naturskyddsområdena Päävaara-Särkkälampi och Sinivaara-Massivaara. Områdena är märkt ut på kartan över tillståndsområdet.

Ruunaa strövområde hör delvis till jaktområdet. Jakt är förbjudet i Ruunaa strövområde mellan Koskikierros-leden och Lieksanjoki, liksom i Lieksanjoki med undantag av småviltsfångst med fällor (Ruunaa strövområdes underhålls- och dispositionsplan). 

Till tillståndsområdet hör delvis även Forststyrelsens fiskeområde Änäkäinen (är upplöst 1.6.2023). Jakt är förbjudet i vatten- och strandområdena vid sjöarna Änäkäinen och Iso-Änäkäinen med undantag av småviltsfångst med fällor.

Se begränsningsområdenas gränser på kartan i PDF-format på denna sida eller i webbtjänsten Utflyktskarta.fi.

Med tillstånd för jakt av små rovdjur är det tillåtet att hålla hunden okopplad 20.8–30.4 endast vid jakt av sådana små rovdjur som nämns i tillståndsvillkoren. Det är förbjudet att i annat syfte hålla hunden okopplad, såsom att hunden vistas utomhus utan att jaga små rovdjur, att driva annat vilt eller att träna hunden med andra viltarter.

Gränszon

Detta tillståndsområde gränsar till en gränszon i öster där jakt är förbjuden. Fäst särskild uppmärksamhet om du släpper hunden lös i närheten av gränszonen. Ingrip i hundens färd i ett tidigt skede och ta fast hunden om den rör sig efter viltet i riktning mot gränsen. För att röra sig i gränszonen krävs alltid tillstånd. Mer information om ansökan om tillstånd finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats (raja.fi)

Rådgivning

  • Eräluvat servicenumret 020 69 2424 (vardagar klockan 9–15)

Tjänster i området