Kouva 5623

Det är förbjudet att jaga i Syöte nationalpark.

Viltvårdsföreningen Pudasjärven riistanhoitoyhdistys utfärdar varje år en rekommendation om fångsten av hönsfåglar utifrån de vilttriangelinventeringar som föreningen gör i området. Rekommendationen berör såväl lokala jägare som jägare från andra orter. Kontrollera informationen på adressen www.eraluvat.fi och/eller http://pudasjarven.rhy.fi/ innan du börjar jaga.

Kouva

30001 Hektar
Ja
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Hare, Bäver
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Sjöfågel och hare, Småvilt, Bäver
Hönsfåglar