Kinnula 6630

Den vanligaste fångsten i Kinnula jaktområde är orre. Jägare använder i genomsnitt drygt tre dygn per fångst i området. Objektet består av två lättframkomliga områden där det är enkelt att jaga såväl med som utan hund.

Kinnula

4496 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Sjöfågel, Småvilt, Hare, Bäver
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Småvilt, Bäver
Hönsfågel, hare