Hoppa till huvudinnehåll

Kantojärvi 5629

Kantojärvi sjöfågelsjaktområde hör till Veneneva naturskyddsområde. Området består huvudsakligen av våt flarkmosse omgiven av Kultalampi och Kantojärvi. Jakten på området är begränsad från den 20.9 (se tillståndsvillkoren).

Kantojärvi

1262 Hektar
Nej
Sjöfågel, Småvilt
Sjöfågel och hare
Sjöfågel och hare, Småvilt
Gräsand, kricka, knipa, mink, mårdhund

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 10 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 14 juni 2021.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 14 juni 2021.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Vänligen observera att säsongstillstånd för jakt på sjöfågel och hare inte längre söks via systemet för tillståndsansökan, utan kan köpas från webbutiken eller via servicenumret i samband med köp av kortvariga tillstånd för jakt på sjöfågel och hare.

Tillstånd

Pris

Säsong (20.9–30.4) 80 €
Del av säsongen (1.11–30.4) 55 €
Bågtillstånd för säsongen (20.9–30.4) 40 €

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 10 €

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–16. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Kantojärvi jakttillståndsområde är i sin helhet en del av Veneneva naturskyddsområde som inrättades i september 2017. I området är jakt på gräsand, kricka, knipa, mink och mårdhund tillåten från den 20.9. Alla övriga småviltsarter är fridlysta.

Fångstkvot och fångstrespons

Tillstånd för jakt på sjöfågel och hare

Luvalla sallittua on sini- eli heinäsorsan, tavin ja telkän metsästys sekä minkin ja supikoiran metsästys. Muu pienriista on rauhoitettu.

Huomaathan, että vaikka tuotteen nimi on vesilintu- ja jänislupa, Kantojärvellä se oikeuttaa ainoastaan edellä mainittujen saalislajien metsästykseen.

Dygntillstånd
  • Tre (3) bytesdjur per dygn
  • Små rovdjur är inte kvotbelagda
Säsongtillstånd
  • 15 bytesdjur under jaktsäsongen
  • Små rovdjur är inte kvotbelagda

Tillstånd för jakt på små rovdjur

Tillståndet berättigar till jakt utan kvot på mink och mårdhund.

Jakttid

Utanför fredningstiden under den lagstadgade jakttiden för arten.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom en förordning förbjuda eller begränsa viltjakten. Kontrollera alltid jakttiderna innan du börjar jaga. Ytterligare information www.riista.fi och www.mmm.fi.

Allmänna tillståndsvillkoren

Jägare bör alltid göra en bytesanmälan oberoende av om man fått något byte eller inte (jaktlagen 46§). Lämna fångstrespons i första hand via internet på saalispalaute.eraluvat.fi.

Anmärkningar om tillståndet måste göras inom sju dagar efter att fakturan anlänt. Gör anmärkningen till servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi.

Att underlåta att betala är inte en annullering. Annullering av tillstånd måste alltid göras före fakturans förfallodag på servicenumret för jakt- och fisketillstånd, 020 69 2424 eller per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi.

Betalning krävs i efterskott av kunden för obetalda och oannullerade tillstånd.

Vid betalning måste referensnumret på fakturan ovillkorligen anges.

Tillståndet och betalningskvittot måste alltid tas med vid jakt.

Om tillståndsinnehavaren jagar på ett sätt som strider mot tillståndsvillkoren eller i övrigt handlar emot dem eller bryter mot jaktlagen eller jaktförordningen, kan tillståndet dras in omedelbart.

Det här tillståndet är inte ett hinder för skogsvårds-, lantmäteri- eller motsvarande arbeten i tillståndsområdet. Tillståndsinnehavaren har inte rätt att kräva ersättning för de olägenheter sådana åtgärder eventuellt orsakar med tanke på jakten.

Eld får göras upp av grenar och avverkningsrester, men inte av torrakor och inte på Forststyrelsens vägar eller vägområden.

Forststyrelsens villkor för förvärvande och annullering av tillstånd.