Hoppa till huvudinnehåll

Kantojärvi 5629

Kantojärvi sjöfågelsjaktområde hör till Veneneva naturskyddsområde. Området består huvudsakligen av våt flarkmosse omgiven av Kultalampi och Kantojärvi. Jakten på området är begränsad från den 20.9 (se tillståndsvillkoren).

Kantojärvi

1262 Hektar
Nej
Sjöfågel, Småvilt
Sjöfågel och hare
Sjöfågel och hare, Småvilt
Gräsand, kricka, knipa, mink, mårdhund

Dygnstillstånd

För att säkerställa en hållbar jakt har ett maximalt antal tillstånd fastställts för varje tillståndsområde. Tillstånden säljs tills detta maximala antal har nåtts.

Fångstkvoter per tillstånd hittar du i tillståndsvillkoren.

Personer under 15 år kan jaga småvilt utan ett eget tillstånd på samma fångstkvot med en person som är minst 18 år och har tillstånd att inneha vapen. Jägare under 15 år ska också stå under en sådan persons omedelbara övervakning.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Dygntillstånd

Pris

För vuxna, 1 dygn 10 €
För under 18-åringar, 1–7 dygn 10 €

Försäljningen av tillstånden inleds den 13 juni 2022.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Övriga säsongtillstånd

Ett säsongstillstånd är bra om du vill jaga ofta i samma område och inte har möjlighet att jaga på någon jaktförenings marker.

Försäljningen av tillstånden inleds den 13 juni 2022.

Tillstånd för sjöfågel- och harjakt

Vänligen observera att säsongstillstånd för jakt på sjöfågel och hare inte längre söks via systemet för tillståndsansökan, utan kan köpas från webbutiken eller via servicenumret i samband med köp av kortvariga tillstånd för jakt på sjöfågel och hare.

Tillstånd

Pris

Säsong (20.9–30.4) 80 €
Del av säsongen (1.11–30.4) 55 €
Bågtillstånd för säsongen (20.9–30.4) 40 €

Tillstånd för småviltsjakt

Tillstånd

Pris

Säsongtillstånd (1.8–30.4) 10 €

FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Forststyrelsens jakttillstånd förmedlas också via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15. 

 

Tillståndsvillkoren

Observera på detta område

Kantojärvi jakttillståndsområde är i sin helhet en del av Veneneva naturskyddsområde som inrättades i september 2017. I området är jakt på gräsand, kricka, knipa, mink och mårdhund tillåten från den 20.9. Alla övriga småviltsarter är fridlysta.