Heiniperä 6633

Litet jaktområde i ett kuperat landskap i kärnan av Savolax. Ett idealt järplandskap dit många jägare också åker på harjakt. Jägare har ansett att viltbeståndet är måttligt bra i området.

Heiniperä

945 Hektar
Nej
Hönsfåglar, Småvilt, Bäver, Hare
Hönsfåglar, Sjöfågel och hare
Hönsfåglar, Småvilt, Bäver