01.12.2016 Aku Ahlholm

Fiskevårdsavgiften 2017 kan nu betalas

Försäljningen av fiskevårdsavgiften för nästa år har börjat den 1.12. Fiskare kan betala avgiften på Eräluvat-webbutiken, via tjänstnumret 020 69 2424 eller i R-kiosker.

21.11.2016 Aku Ahlholm

Kvoter för fiske och terrängkörning har publicerats

Forststyrelsen har fastställt kvoter för fiske och terrängkörning på statens områden för 2017-2019. Besluten finns till påseende fram till den 31 december 2016.

17.08.2016 Aku Ahlholm

Itä-Suomussalmen kohteella räjäytystöitä

NCC rakentaa tuulivoimapuistoa Itsä-Suomussalmen (5604) kohteella. Hyrynsalmen rajan läheisyydessä, Kivivaara-Peuravaara-alueella metsästävien on otettava yhteyttä työmaatoimistoon.

22.06.2016 Aku Ahlholm

Suurpedot.fi-webbsidan betjänar nu också på engelska och svenska

Suurpedot.fi-webbsidan har redan snart i femton år förmedlat officiell och tillförlitlig information om stora rovdjur åt finländarna. Finlands stora rovdjursärenden intresserar i allt högre grad också ytterom Finlands gränser. Därför har nu Suurpedot.fi publicerats också på svenska och engelska.

03.06.2016 Aku Ahlholm

Jagar du säl? Svara på vår enkät!

Säljaktsområdena i Finska viken utreds. På samma gång utreds även kommersiellt och fritidsfisket i samma område. Ifall du jagar säl eller fiskar, svara på vår enkät. Målet med enkäten är bla att bereda en grund för fortsatt säljakt även i framtiden då nätverket av naturskyddsområden i Finska viken utvecklas.

25.05.2016 Aku Ahlholm

Över 100 000 fiskare erlagt den nya fiskevårdsavgiften

Fiskare betalar nu fiskevårdsavgiften flitigare än i fjol. I början av maj hade mera än 117 000 fiskare erlagt den nya fiskevårdsavgiften, vilket är över 20 000 fler än under samma tid förra året, och intresset tycks fortfarande öka.

16.02.2016 Aku Ahlholm

Webbutiken Eräluvat publicerades på svenska

Fiskeavgifter och -tillstånd samt jakttillstånd kan nu skaffas på svenska i Eräluvat-webbutiken. Den svenska versionen blev något försenad på grund av tekniska skäl. Forststyrelsen beklagar förseningen.

04.01.2016 Aku Ahlholm

Eräluvat.fi förnyades - översättningen är i gång

De nya Eräluvat.fi-sidorna har nu publicerats. På grund av förändringen har inte all information översatts ännu i början av året.

30.12.2015 Aku Ahlholm

Snöskoterkörning blev dyrare på statens mark

Forststyrelsens spårtillstånd blev något dyrare i årsskiftet. Orsaken till prisförhöjningen var att inkomster inte längre räckte till att terrängkörning skulle ha organiserats säkert i statens mark. Miljöministeriet bekräftade priserna med en förordning.

29.12.2015 Aku Ahlholm

Nu kan man fiska i hela Finland mot en fiskeavgift

Systemet med fisketillstånd förenklas i början av 2016, då den nya lagen om fiske träder i kraft. Den tydligaste ändringen är att fiskevårdsavgiften och de länsspecifika fiskeavgifterna slås samman.