18.07.2019 Laura Ticklen

Kortvariga fisketillstånd har blivit populärare

Det har redan sålts cirka 172 000 stycken fiskevårdsavgifter för närmare sju miljoner euro. Inkomsterna har sedan början av försäljningsåret varit större än någon gång i fiskevårdsavgiftens historia. Dock finns det fortfarande utrymme för tillväxt.

07.06.2019 Tanja Vallo

Försäljningen av tillstånd för hönsfågeljakt inleds – Se de områdesvisa kvoterna och anvisningarna för att köpa tillstånd

Dygnstillstånd för jakt av hönsfåglar börjar säljas regionalt stegvis från och med måndagen 10.6.2019 kl. 9. Nu finns de områdesvisa kvoterna tillgängliga.

16.05.2019 Laura Ticklen

Försäljningen av fisketillstånd till Övre Lappland inleds

Den eftertraktade tillståndsförsäljningen till Utsjoki, Enare och Enontekis inleds nästa vecka. Kommuninvånarna kan då från och med kl. 9 på onsdag den 22 maj på naturcentren skaffa ett säsongstillstånd för 40 euro. Icke-ortsborna kan klockan 9 tisdagen den 21 maj skaffa objektspecifika dygnstillstånd.

18.04.2019 Tanja Vallo

Kvotbeslut om jakt

Forststyrelsen har fastställt de områdesvisa kvoterna för jakt på statens mark- och vattenområden.

27.03.2019 Laura Ticklen

Tidningen Fena utkommer snart – du har väl kommit ihåg att betala fiskevårdsavgiften?

Hela landets fisketidning Fena utkommer nu för tredje gången. Vi har hört läsarnas önskemål och gjort fiskekortet mindre och beslutat att ge ut tidningen tidigare.

25.03.2019 Tanja Vallo

Eräluvat.fi-webbsidan fick en ny layout

Eräluvat.fi-webbsidans förnyade layout har tagits i bruk. Förändringarna är mestadels visualiska men samtidigt har vi genomfört några små förbättringar på webbsidans funktioner.

14.03.2019 Tanja Vallo

Vi uppdaterar Eräluvat.fi-layouten - störningar möjliga

Vi uppdaterar Eräluvat.fi-sidorna på torsdagen den 14. mars. Under uppdateringen kan det förekomma störningar.

05.03.2019 Aku Ahlholm

8,6 miljoner euro ackumulerades i fiskeavgift

Ifjol löstes ut 241 289 stycken fiskevårdsavgifter av vilka 174 324 stycken bestod av årsavgifter. Det ackumulerades totalt 8,6 miljoner euro i avgifter som används till fiskenäringen.

01.01.2019 Laura Ticklen

Fiskeåret 2019 har börjat - och nu är det dags att betala för fiskekortet

Vid årsskiftet påbörjas också ett nytt fiskeår, eftersom hela årets fiskevårdsavgift med andra ord fiskekortet är giltigt ett kalenderår åt gången. Fiskekortet för år 2019 kostar 45 euro och det kan betalas i webbutiken, telefonservice eller tillståndsställen för försäljning.

28.12.2018 Aku Ahlholm

Fisket blev tillståndspliktigt i en del av Skärgårdshavet

Fiske och jakt ändras i Pargas och Kimitoöns havsområden. Bildens område har anslutits till Skärgårdshavets nationalpark. I fortsättningen måste fritidsfiskare och yrkesfiskare ha ett särskilt tillstånd på området. Jakt är möjligt för permanenta invånare i samarbetsområdets byar.