19.12.2019 Kirsi Suojoki

En gemensam patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare förebygger olagligt dödande av varg i östra Finland

Från och med december övervakas naturresursbrott i östra Finland gemensamt av en ny patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare. Polisinrättningen i Östra Finlands och Forststyrelsens gemensamma patrull fokuserar särskilt på att minska det olagliga dödandet av varg och hjälpa lokalbefolkningen att utreda vargproblem.

18.12.2019 Kirsi Suojoki

Forststyrelsen slopar de traditionella nätmärkena

De traditionella redskapsmärkena försvinner från statens vatten efter årsskiftet. I tiotals år har fiskare fäst ett litet plastmärke på sina fångstredskap för att visa övervakaren att tillståndet är betalt. Plastmärkena slopas nu som ett led i Forststyrelsens miljömål att så småningom sluta använda plast helt och hållet.

13.12.2019 Tanja Vallo

Kungörelse: Fiskekvoter 2020-2022

Forststyrelsen har genom sina beslut den 13.12.2019 fastställt regiovisa kvoter för fiske på statliga vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.

10.12.2019 Tanja Vallo

Mobiltillstånd upphör vid årsskiftet

Perioden för traditionella mobiltillstånd slutar 31.12.2019. För Forststyrelsens kunder gäller ändringen fiskare, jägare och andra som rör sig i naturen, som har kunnat skaffa tillstånd genom att ringa ett automatnummer med mobilen. Ändringen beror på att telefonoperatören lägger ner underhållet av de traditionella mobiltillstånden.

25.11.2019 Aku Ahlholm

Drönare och GPS lockar jägare till olagligheter

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har upptäckt att nya tekniska hjälpmedel används olagligt i jakt. Exempelvis drönare och GPS-positionerare har utnyttjats olagligt.

19.11.2019 Tanja Vallo

Terrängtrafikens kvotbeslut

​​​​​​​Forststyrelsen har beslutat om terrängtrafikens regionala kvoter för 1.1.2020–31.12.2022.

04.11.2019 Aku Ahlholm

Nu kan fiskevårdsavgiften 2020 köpas — en populär farsdagsgåva

Forststyrelsen har börjat försäljningen av fiskevårdsavgifter för år 2020. Fiskevårdsavgiften är en populär farsdagsgåva – den ger pappa rätten att fiska på tusentals fiskeplatser i Finland. Årligen säljer Forststyrelsen fiskevårdsavgifter för nästan 9 miljoner euro.

19.09.2019 Laura Ticklen

Ministeriet har öppnat ansökan om tilläggsanslag för projekt som främjar fiskerihushållningen

I år gäller stödet i synnerhet fiskeövervakning samt verksamhet som tryggar mångfalden av fisk- och kräftbestånd och främjar fisket som hobby. Närmare ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

12.09.2019 Tanja Vallo

Nu kan fångstrespons lämnas ännu smidigare

Forststyrelsen har förnyat systemet för fångstrespons beträffande tillstånd för jakt på småvilt.  Respons kan ges redan den första jaktdagen och sedan kompletteras under hela den tid som tillståndet gäller.

17.08.2019 Aku Ahlholm

Nu kan man ansöka om tillstånd för kommersiellt fiske

Forststyrelsen beviljar på ansökan tillstånd för kommersiellt fiske för åren 2020–2024. Tillstånd för kommersiellt fiske måste ansökas med en ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut den 13 september 2019.