Hoppa till huvudinnehåll
17.08.2019 Aku Ahlholm

Nu kan man ansöka om tillstånd för kommersiellt fiske

Forststyrelsen beviljar på ansökan tillstånd för kommersiellt fiske för åren 2020–2024. Tillstånd för kommersiellt fiske måste ansökas med en ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut den 13 september 2019.

18.07.2019 Laura Ticklen

Kortvariga fisketillstånd har blivit populärare

Det har redan sålts cirka 172 000 stycken fiskevårdsavgifter för närmare sju miljoner euro. Inkomsterna har sedan början av försäljningsåret varit större än någon gång i fiskevårdsavgiftens historia. Dock finns det fortfarande utrymme för tillväxt.

16.05.2019 Laura Ticklen

Försäljningen av fisketillstånd till Övre Lappland inleds

Den eftertraktade tillståndsförsäljningen till Utsjoki, Enare och Enontekis inleds nästa vecka. Kommuninvånarna kan då från och med kl. 9 på onsdag den 22 maj på naturcentren skaffa ett säsongstillstånd för 40 euro. Icke-ortsborna kan klockan 9 tisdagen den 21 maj skaffa objektspecifika dygnstillstånd.

18.04.2019 Tanja Vallo

Kvotbeslut om jakt

Forststyrelsen har fastställt de områdesvisa kvoterna för jakt på statens mark- och vattenområden.

25.03.2019 Tanja Vallo

Eräluvat.fi-webbsidan fick en ny layout

Eräluvat.fi-webbsidans förnyade layout har tagits i bruk. Förändringarna är mestadels visualiska men samtidigt har vi genomfört några små förbättringar på webbsidans funktioner.

05.03.2019 Aku Ahlholm

8,6 miljoner euro ackumulerades i fiskeavgift

Ifjol löstes ut 241 289 stycken fiskevårdsavgifter av vilka 174 324 stycken bestod av årsavgifter. Det ackumulerades totalt 8,6 miljoner euro i avgifter som används till fiskenäringen.

01.01.2019 Laura Ticklen

Fiskeåret 2019 har börjat - och nu är det dags att betala för fiskekortet

Vid årsskiftet påbörjas också ett nytt fiskeår, eftersom hela årets fiskevårdsavgift med andra ord fiskekortet är giltigt ett kalenderår åt gången. Fiskekortet för år 2019 kostar 45 euro och det kan betalas i webbutiken, telefonservice eller tillståndsställen för försäljning.