Vi erbjuder fiskare tillträde till tusentals vattenområden. De mångsidiga fiskevattnen runt om i Finland är sjöar, dammar, forsar och strömmar där naturupplevelsen på platsen är lika viktig som själva fångsten.

Alla fiskeavgifter och tillstånd för fiske i statens vattenområden kan skaffas på Forststyrelsens Eräluvat-webbutik eller tjänstnummer 020 69 2424 (vardagar 8-16).

Fiskeärenden är ett av Forststyrelsens offentliga uppdrag som jakt- och fisketjänstens personal, under ledning av Forststyrelsens jakt- och fiskechef, ansvarar för.

Fisketillståndens praxis, samt insamlingen av fångstrespons, är nyckeln till en hållbar användning av naturresurserna. Genom avkastningen från tillståndsförsäljningen garanteras ett förnybart och rikt fiskbestånd, samt vård av vattenområdena. Avkastningen används till att restaurera fiskevattnets naturliga livsmiljöer och till plantering av fiskyngel, som planeras på underlag av fångstresponsen.

På ytan

Över 100 000 fiskare erlagt den nya fiskevårdsavgiften

Fiskare betalar nu fiskevårdsavgiften flitigare än i fjol. I början av maj hade mera än 117 000 fiskare erlagt den nya fiskevårdsavgiften, vilket är över 20 000 fler än under samma tid förra året, och intresset tycks fortfarande öka.

Webbutiken Eräluvat publicerades på svenska

Fiskeavgifter och -tillstånd samt jakttillstånd kan nu skaffas på svenska i Eräluvat-webbutiken. Den svenska versionen blev något försenad på grund av tekniska skäl. Forststyrelsen beklagar förseningen.

Eräluvat.fi förnyades - översättningen är i gång

De nya Eräluvat.fi-sidorna har nu publicerats. På grund av förändringen har inte all information översatts ännu i början av året.

Snöskoterkörning blev dyrare på statens mark

Forststyrelsens spårtillstånd blev något dyrare i årsskiftet. Orsaken till prisförhöjningen var att inkomster inte längre räckte till att terrängkörning skulle ha organiserats säkert i statens mark. Miljöministeriet bekräftade priserna med en förordning.

Fångstmått för fisk

Fångstmått för fisk har ändrats 2016. Det är förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet och fisk som är större än det största fångstmåttet.

Fiskevårdsavgift 2016

Den nya fiskevårdsavgiften 2016 slår samman den gamla fiskevårdsavgiften och de länsspecifika spöfiskeavgifterna.