Hoppa till huvudinnehåll

På webbplatsen Eräluvat.fi och i webbutiken Eräluvat används kakor, varav en del är förknippade med webbtjänstens funktionalitet och en del med dess utveckling. En del av kakorna är tredje parters kakor.

Kakorna som är förknippade med funktionaliteten gör det möjligt att till exempel köpa tillstånd och logga in på webbutikens kundkonto.

Kakorna som är förknippade med utveckling är kakor som används för mätning av användningen och uppföljning. Med kakorna följer vi till exempel upp hur många som använder tjänsten årligen eller vid vissa användningstoppar, med vilka apparater tjänsten används och vilket innehåll som används. Inga personuppgifter samlas in, utifrån vilka man skulle kunna identifiera enskilda användare. De uppgifter som samlats in kan inte kombineras med varandra.

På webbplatsen och i butiken har även vyer från tredje parters tjänster bäddats in, och dessa kan ställa in kakor. Sådana är till exempel YouTube-videor.

I webbläsarens inställningar kan användaren neka till att ta emot kakor eller ta bort kakor som har lagrats i webbläsaren. Detta kan dock orsaka brister i webbplatsens funktion.

De kakor som används på webbplatsen Eräluvat.fi och i webbutiken Eräluvat listas nedan.

Kakor av webbplatsen Eräluvat.fi

Kakor som används för att utveckla tjänsten

Google Analytics

Kaka: _gcl_au
Kakans syfte: Denna kaka används av Google Analytics för att förstå interaktionen med webbplatsen.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 3 månader
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: _ga
Kakans syfte: Denna kaka ställs in av Google Analytics och används för att beräkna data om besökare, sessioner och kampanjer och för att spåra användningen av webbplatsen för analysrapporter. Kakan lagrar information anonymt och tilldelar ett nummer som genereras slumpmässigt för att identifiera enskilda besökare.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 2 år
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: _gid
Kakans syfte: Denna kaka ställs in av Google Analytics och används för att lagra information om hur besökare använder en webbplats och den hjälper att skapa en analysrapport om hur webbplatsen fungerar. Informationen är anonymiserad och omfattar antalet besökare, varifrån de kom till webbplatsen och vilka sidor de har besökt.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 2 år
Giltighetstid: 1 dag

Google Tag Manager

Kaka: _gat_gtag_UA_128978014_1
Kakans syfte: Google använder denna kaka för att särskilja användare.
Domain som ställer: eraluvat.fi
Giltighetstid: 1 minut
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: _dc_gtm_UA-35754056-1
Kakans syfte: Med detta Google Tag Manager-kaka kontrolleras laddningen av en Google Analytics-skripttagg, som används för att spåra annonskampanjers prestanda.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 1 minut
Kakans typ: HTTP Cookie

Hotjar

Kaka: _hjTLDTest
Kakans syfte: När Hotjar-skriptet körs försöker vi avgöra den mest generiska sökvägen till kakorna som vi kan använda i stället för sidans värdnamn. Detta görs så att kakorna ska kunna delas över underdomäner (där det är lämpligt). För att avgöra detta försöker vi lagra _hjTLDTest-kakan för olika URL-delsträngar tills den misslyckas. Efter denna kontroll tas kakan bort.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: Session
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: _hjid
Kakans syfte: Denna kaka ställs in av Hotjar när kunden först landar på en sida med Hotjar-skriptet. Den används för att bibehålla det slumpmässiga användar-ID:t, som är unikt för den webbplatsen i webbläsaren. Detta säkerställer att beteendet vid efterföljande besök på samma webbplats tillskrivs samma användar-ID.
Domain som ställer: eraluvat.fi
Giltighetstid: 1 år
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka _hjFirstSeen
Kakans syfte: Denna kaka ställs in av Hotjar för att upptäcka en ny användares första session. Den lagrar ett sant/falskt värde som visar om detta var första gången som Hotjar identifierade denna användare. Kakan används av inspelningsfilter för att identifiera nya användarsessioner.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 30 minuter
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: _hjIncludedInPageviewSample
Kakans syfte: Denna kaka används för att informera Hotjar om besökaren inkluderas i dataurvalet som definieras av sidgranskningsgränsen på din webbplats.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 30 minuter
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: _hjAbsoluteSessionInProgress
Kakans syfte: Denna kaka används för att upptäcka en användares första sidvisningssession. Det är en sann/falsk flagga som ställs in av kakan.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 30 minuter
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: _hjSessionUser_206276
Kakans syfte: En Hotjar-kaka som ställs in när kunden först landar på en sida med Hotjar-skriptet. Den används för att bibehålla Hotjar användar-ID:t, som är unikt för den webbplatsen i webbläsaren. Detta säkerställer att beteendet vid efterföljande besök på samma webbplats tillskrivs samma användar-ID.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 1 år
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: _hjSession_206276
Kakans syfte: En kaka som innehåller information om pågående session. Detta säkerställer att senare anrop inom samma sessionsfönster tillskrivs samma Hotjar-session.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 30 minuter
Kakans typ: HTTP Cookie

React & Share

Kaka: rnsbid
Kakans syfte: Med hjälp av denna kaka samlar man in information om webbplatsens besökare och sessioner samt respons för att mäta kvaliteten på webbplatsens innehåll. Kakan är en slumpmässigt skapad teckensträng för identifiering av enskilda besökare. Uppgifterna som kopplas till kakan sparas anonymt.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 30 dagar
Kakans typ: Local storage

Kaka: rnsbid_ts
Kakans syfte: Med denna kaka markeras lagringstiden för rnsbid-kakan och den används för att kontrollera giltigheten och radera den efter att den föråldrats.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 30 dagar
Kakans typ: Local storage

Kakor i följande format sparas när användaren ger respons med hjälp av reaktionsknapparna. Flera kakor kan sparas, eftersom ett par kakor sparas för varje klick på en reaktionsknapp.

Kaka: rns_reaction_<reaktion nimi>_<url hash>
Kakans syfte: Med dessa kakor sparas responsen från användaren mellan sidladdningarna så att de senare kan visas för användaren. Kakor används också för att begränsa mängden respons som ges från samma webbläsare för samma innehåll.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: Högst 30 dagar. Tas bort om reaktionen tas tillbaka.
Kakans typ: Local storage

Kaka: rns_reaction_<reaktion nimi>_<url hash>_ts
Kakans syfte: Med dessa kakor noteras tiden när de sparade reaktionerna sparades och de används för att kontrollera kakornas giltighet och radera dem efter att de föråldrats.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: Högst 30 dagar. Tas bort om reaktionen tas tillbaka.
Kakans typ: Local storage

Tredje parters kakor

Youtube

Kaka: YSC
Kakans syfte: Denna kaka ställs in av YouTube och används för att spåra visningarna av inbäddade videor
Domain som ställer in: youtube.com
Giltighetstid: Session
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: VISITOR_INFO1_LIVE
Kakans syfte: Denna kaka ställs in av YouTube. Används för att spåra informationen i inbäddade YouTube-videor på en webbplats.
Domain som ställer in: youtube.com
Giltighetstid: 5 månader 27 dagar
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: CONSENT
Kakans syfte: Denna kaka ställs in via inbäddade YouTube-videor. Den registrerar anonyma statistikuppgifter om till exempel hur många gånger en video har spelats upp och vilka inställningar som används vid uppspelningen. Inga känsliga uppgifter samlas in förutsatt att du inte loggar in på ditt Google-konto. I så fall kopplas dina val till ditt konto, till exempel om du klickar på ”gilla” i en video.
Domain som ställer in: youtube.com
Giltighetstid: 16 år 5 månader
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: yt-remote-devide-id
Kakans syfte: YouTube ställer in denna kaka för att lagra videopreferenserna hos den som använder en inbäddad YouTube-video.
Domain som ställer in: youtube.com
Giltighetstid: Tillsvidare (beroende på webbläsaren)
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: yt-remote-connected devices
Kakans syfte: YouTube ställer in denna kaka för att lagra videopreferenserna hos den som använder en inbäddad YouTube-video.
Domain som ställer in: youtube.com
Giltighetstid: Tillsvidare (beroende på webbläsaren)
Kakans typ: HTTP Cookie

Google Ads

Kaka: test_cookie
Kakans syfte: Denna kaka ställs in av doubleclick.net. Kakans syfte är att avgöra om användarens webbläsare stöder kakor.
Domain som ställer in: doubleclick.net
Giltighetstid: 15 minuter
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: IDE
Kakans syfte: Används av Google DoubleClick och lagrar information om hur användaren använder webbplatsen och eventuella annonser före besöket på webbplatsen. Används för att visa annonser för användarna, som enligt användarprofilen är relevanta för dem.
Domain som ställer in: doubleclick.net
Giltighetstid: 1 år 24 dagar
Kakans typ: HTTP Cookie

Kakor av webbutiken Eräluvat

Nödvändiga kakor

LianaCommerce

Kaka: store_session
Kakans syfte: Används för att spara funktionella parametrar som återsänds från användarnas aktiviteter. Till exempel felmeddelanden och retur-url:er från SSO. Sessionen används också som cacheminne. Till exempel om det inte går att sända formulär, fylls formuläret i från cacheminnet och sänds på nytt. Hashvärde som är till nytta endast för databasen LianaCommerce.
Domain som ställer: eraluvat.fi
Giltighetstid: 1 dag
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: cart
Kakans syfte: Används för att spara en aktiv kundvagn för en användare. När användaren lägger till varor i sin kundvagn, läggs de till i denna vagn. När användaren återvänder till webbutiken, laddas denna vagn. Hashvärde som är till nytta endast för databasen LianaCommerce.
Domain som ställer: eraluvat.fi
Giltighetstid: 30 minuter
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: token
Kakans syfte: Används för att spara information om att användaren är inloggad. Värdena innefattar användar-ID, e-post, utgångsdatum och hash, som bara är till nytta för databasen LianaCommerce.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: varnish_vary
Kakans syfte: Används för att spara den version av layouten som ska laddas från varnish cache. Temporära sessionskakor används under sessionen för att identifiera den mallversion som ska laddas från cacheminnet på serversidan för att minimera belastningen på databasen och därmed på servern. Hashvärde, som ställs in utifrån användarens språk, kundroll och tema, för att servern ska kunna tillhandahålla en cachead version av rätt mall.
Domain som ställer in: eräluvat.fi
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: company
Kakans syfte: Används för att spara det företag som användaren har valt för närvarande.
Domain som ställer in: eräluvat.fi
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: store_user_data
Kakans syfte: Används för att spara användaruppgifter för prestanda. Allt som är synligt kan laddas ner från serverns cache och användarspecifika data som laddats från denna kaka. Den sparade informationen kan vara butiksspecifik beroende på den synliga informationen.
Följande information sparas som standard:

  • - Information om kundvagn, till exempel hur många produkter det finns i vagnen och vagnens värde. Används endast för att visa information om kundvagnen i layouten.
  • - Användarens e-post och ID, som används endast för att visa användar-ID i layouten

Domain som ställer in: eraluvat.fi
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: watchlist
Kakans syfte: Används för att spara en aktiv bevakningslista för en användare. När användaren lägger till varor i en bevakningslista, läggs de till i denna lista. När användaren återvänder till webbutiken, laddas denna bevakningslista. Bevakningslista kallas ibland för favoriter eller shoppinglista.
Domain som ställer in: eräluvat.fi
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: store_show_vat display_prices_with_vat
Kakans syfte: Används för att spara information om huruvida användaren vill se priser med eller utan moms.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: screen
Kakans syfte: Används för att spara den skärmstorlek som används för lyhörd layout.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: store-theme
Kakans syfte: Används för att spara det layouttema som används.
Domain som ställer in: eräluvat.fi
Kakans typ: HTTP Cookie

Kakor som används för att utveckla tjänsten

Google Analytics

Kaka: _gat
Kakans syfte: Denna kaka ställs in av Google Universal Analytics för att begränsa antalet anrop på webbplatser med mycket trafik.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 1 minut
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: _ga
Kakans syfte: Denna kaka ställs in av Google Analytics och används för att beräkna data om besökare, sessioner och kampanjer och för att spåra användningen av webbplatsen för analysrapporter. Kakan lagrar information anonymt och tilldelar ett nummer som genereras slumpmässigt för att identifiera enskilda besökare.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 2 år
Kakans typ: HTTP Cookie

Kaka: _gid
Kakans syfte: Denna kaka ställs in av Google Analytics och används för att lagra information om hur besökare använder en webbplats och den hjälper att skapa en analysrapport om hur webbplatsen fungerar. Informationen är anonymiserad och omfattar antalet besökare, varifrån de kom till webbplatsen och vilka sidor de har besökt.
Domain som ställer in: eraluvat.fi
Giltighetstid: 1 dag
Kakans typ: HTTP Cookie

Tredje parters kakor

Thirdparty

Cloudflare
Det kan hända att vi använder Cloudflare för CDN (Content Delivery Network, leveransnätverk för innehåll). Mer information: https://www.cloudflare.com/privacypolicy