GYMNASISTERNAS UPPGIFTER

Vildmarkspasset avläggs genom att utföra sammanlagt 12 uppgifter. Av alla fyra delområden ska tre uppgifter utföras, av vilka en utförs utomhus och två inomhus. Uppgifterna finns under ämnesområdeslänkarna nedan.

Uppgifterna lämpar sig för gymnasiekurserna BI1, BI3 och delvis också GE2 eller varför inte för att avläggas i samband med en vandringskurs. De dramatiska och konstnärliga uppgifterna kan utnyttjas också i bildkonst- och modersmålsundervisningen.

Allemansrätten

Välj två uppgifter som ska utföras inomhus och en som ska utföras utomhus.

För varje uppgift finns anvisningar där det framgår vad man lär sig i uppgiften, vilka redskap man behöver och hur lång tid det tar att utföra uppgiften.

UTOMHUSUPPGIFTER

1. Utred med hjälp av en intervjuundersökning hur bra man känner till allemansrätten.

Allemansrätten undersökning

INOMHUSUPPGIFTER

1. Påminn dig om allemansrätten och begrunda dess betydelse med hjälp av en debatt.

Allemansrätten debatt

2. Kahoot-frågesport som spelas på smartenheter. Öppna getkahoot.com och välj den frågesport som handlar om allemansrätten.

Anvisningar kahoot!-frågesport

3. Stifta bekantskap med allemansrätten genom drama.

Allemansrätten charad

 

Fiske

Välj två uppgifter som ska utföras inomhus och en som ska utföras utomhus.

För varje uppgift finns anvisningar där det framgår vad man lär sig i uppgiften, vilka redskap man behöver och hur lång tid det tar att utföra uppgiften.

UTOMHUSUPPGIFTER

1. Uppgiftspaketet Undersök ett vattendrags ekologiska status

Undersökning av vattendrag

INOMHUSUPPGIFTER

1. Identifiera fiskar med hjälp av ett spel.

Fiskkort

2. Undersök Östersjöns ekologiska status och fiskbestånd med hjälp av geografiska informationsmaterial.

Östersjöns status

3. Kahoot-frågesport som spelas på smartenheter. Öppna getkahoot.com och välj den frågesport som handlar om fiske!

Anvisningar kahoot!-frågesport

4. Jämför fiskens sinnen med däggdjurs och fåglars sinnen.

Fiskens sinnen

 

Att röra sig i naturen

älj två uppgifter som ska utföras inomhus och en som ska utföras utomhus.

För varje uppgift finns anvisningar där det framgår vad man lär sig i uppgiften, vilka redskap man behöver och hur lång tid det tar att utföra uppgiften.

UTOMHUSUPPGIFTER

1. Miljökonstverk: Planera och genomför ett konstverk av material som du hittar utomhus. Repetera allemansrätten innan du börjar samla material till konstverket!

Miljökonst

2. Leta upp en geocache i närområdet.

Geocaching

3. Observera och lugna ner sig

En stund i skogen

4. Träna geografikunskaper

Tredimensionell karta

5. Lär dig att känna din närmiljö och träna artkännedom

Natursökare

6. Observera naturen med hjälp av rörelselek

Rullande naturspår

7. Lär dig att leta och identifiera spår av djurens matplatser

Skogens restaurang

8. Lär dig att observera naturen ur en ny synvinkel

Att spegla sig i naturen

9. Observera naturen samt lär dig saker med anknytning till att röra sig i naturen på en naturstig baserad på QR-koder.

Mobil naturstig

INOMHUSUPPGIFTER

1. Stifta bekantskap med olika typer av användningstryck som naturen utsätts för och diskutera nationalparkens betydelse ut olika synvinklar med hjälp av rollspel. Kommer en nationalpark att inrättas i ”Pohjois-Rimpilä”?

Rollspel inrätta nationalpark

2. Kahoot-frågesport som spelas på smartenheter. Öppna getkahoot.com och välj den frågesport som handlar om att röra sig i naturen!

Anvisningar kahoot!-frågesport

3. Vad betyder skogen för mig? Skriv en uppsats om ämnet!

Min skog essä

 

 

 

Viltvård

Välj två uppgifter som ska utföras inomhus och en som ska utföras utomhus.

För varje uppgift finns anvisningar där det framgår vad man lär sig i uppgiften, vilka redskap man behöver och hur lång tid det tar att utföra uppgiften.

UTOMHUSUPPGIFTER

1. Identifiera och räkna sjöfåglar på rätt sätt för bedömning av sjöfågelbeståndet.

Punktinventering sjöfåglar

2. Lär dig identifiera hemtraktens fågelbestånd ute i naturen.

Fågelexkursion

INOMHUSUPPGIFTER

1. Identifiera däggdjursarter med hjälp av ett spel.

Däggdjurskort

2. Identifiera fåglar med hjälp av ett spel.

Fågelkort

3. Stifta bekantskap med viltinventering och faktorer som påverkar populationens storlek samt lär dig hur beslut med anknytning till vilthushållningen fattas. Studera älgens ekologi.

Reglering älgbestånden

4. Kahoot-frågesport som spelas på smartenheter. Öppna getkahoot.com och välj den frågesport som handlar om viltvård!

Anvisningar kahoot!-frågesport