I vildmarksfadderverksamheten strävar vi efter att stöda konceptet att barnen tas med ut ur klassrummet för att lära, se och uppleva nya saker i naturen. Materialen nedan är fritt tillgängliga för lärare och verksamhetsledare. Vi arbetar med att utveckla materialet och utvecklar vår webbplats utifrån respons från och bästa praxis enligt andra aktörer och lärare.

ABC FÖR VILDMARKStävling

ABC för vildmarkstävling – Hur man ordnar en tävling med vildmarkstema

ABC FÖR VILDMARKSKURS

ABC för vildmarkskurs – Hur man ordnar en valbar kurs med vildmarkstema

VIldmarkskulturprogram

Vildmarkskulturprogram för elever i årskurserna 1.–3.
 
Vildmarkskulturprogram för elever i årskurserna 4.–6.
 
Vildmarkskultur för högstadieelever: fiske och vattenmiljö
 
Vildmarkskultur för högstadieelever: vildmarksliv och överlevnad
 
Vildmarkskultur för högstadieelever: vildmarkskulturhistoria och skogen
 
Vilmarkskultur för gymnasieelever: skogen och vildmarksliv

Ekosystemtjänster-materialhelhet

Info
 
0. Gör det själv -ekosystem
 
1. Sortera ekosystemtjänsterna rätt
 
2a. Orienteringsuppgift
 
2b. Identifiera ekosystemtjänster
 
2c. Fotografera ekosystemtjänster
 
3a. Kedjereaktion
 
3b. Funktionella grupper
 
Fa. Intervju med naturen
 
Fb. Vattenrening
 

VIltKORTEN

Instruktioner för viltkorten
 
Viltkorten
 
Frågepapper åk 3.–4.
 
Frågepapper åk 5.–6
 
Frågepapper åk 7.–8
 
Svar åk 3.–4.
 
Svar åk 5.–6
 
Svar åk 7.–8
 

andra undervisningsmaterial

Vildmarkspass
 
Forststyrelsen: Lära sig i naturen
 
Forststyrelsen: Friluftslivets ABC
 
Finlands viltcentrals skolningsmaterial
 
Haltias naturskola
 
Helsingfors stad: Material för miljöfostran
 

Boktips

Litteratur