Vad gör en vildmarksfadder?

En vildmarksfadder berättar för barn och unga om sin hobby och sin livsstil som jägare och/eller fiskare. Vildmarksfaddern kan till exempel berätta om viltbeståndet och om viltets liv i regionen. Under de avgiftsfria kurserna för vildmarksfaddrar får du exempel på och tips om vad du kan göra som vildmarksfadder.

Jaktföreningarna i regionen kan samarbeta för att ordna en temadag med jakt- och fisketema för barn och unga.

Det finns färdiga undervisningspaket för vildmarksfaddrar, som kan användas under skolbesök eller andra evenemang. Undervisningspaket har utarbetats för fyra olika åldersgrupper och du kan använda paketen i sin helhet eller plocka ut endast de delar du gillar bäst. I ABC för vildmarksfaddrar finns ytterligare material och tips. I tabellen ser du ämnesområdena i de undervisningspaket som utarbetats för olika åldersgrupper.

Ett verktyg för vildmarksfaddrar

Ladda ner eller skriv ut ABC för vildmarksfaddrar och delta i närmaste utbildning för vildmarksfaddrar. Samla ihop en egen grupp och bjud in en vildmarksrådgivare som utbildare!

ABC för vildmarksfaddrar till stöd för verksamheten:

ABC för vildmarksfaddrar

Ordna vildmarksläger:

ABC för vildmarksläger

Ordna vildmarksklubb:

Handboken Ordna en vildmarksklubb

Blanketter:

Lärarens respons

Säkerhetsplan

Vildmarksfadderns verksamhetsrapport