Viktiga säljakts- och fiskeområden i Skärgårdshavet och Bottniska viken

ons 4 apr 2018 13:31:00

Forststyrelsens rapport presenterar en kartläggning över viktiga säljakts- och fiskeområden i Skärgårdshavet och Bottniska viken. Målet var att reda ut vilka områden som anses viktiga för fiskare och säljägare och samtidigt kartlägga behovet för användning och utveckling av de utvalda områdena. Materialet samlades in med hjälp av en elektroniks enkät under maj-oktober 2017.

De mest betydelsefulla jaktområdena för säljägarna var belägna i Kvarkenområdet. Fritidsfiskarna hade markerat de mest betydelsefulla områdena för nätfiske i ungefär samma område som säljägarna. De mest betydelsefulla områdena för spöfiske var däremot utspridda relativt jämnt i hela kustregionen från Karleby till Åbo.

Yrkesfiskarna fiskade med nät längs hela kusten från Björneborg till Uleåborg. De mest betydelsefulla områdena för fiske med ryssja var havsområdena utanför Björneborg, Vasa, Karleby och Uleåborg. Områdena för fiske med ryssja och nät var delvis de samma, men fisket med ryssja var tydligare förlagt till städernas kuster. Fisket med laxrev förekom endast i vattnen utanför Björneborg. Trålfiske idkades i Åbolands skärgård och längst inne i Bottenviken.

Enkätens resultat kommer att användas vid planeringen av användningen och nytt-jandet av statens områden.

Läs mer >>

Fångstmått för fisk

Fångstmått för fisk har ändrats 2016. Det är förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet och fisk som är större än det största fångstmåttet.