Vi gav julklapparna till djuren i skogen och fiskarna!

fre 22 dec 2017 12:00:00

Året 2017 börjar vara över. Forststyrelsens jakt- och fisketjänster önskar er alla God Jul! Vi gav igen i år våra julklappar till djuren i skogen och fiskarna.

Under de senaste 10 åren har vi kunnat förbättra viltets förhållanden med fyra miljoner euro, tack vare jakttillstånd ni skaffat. Dessutom har vi lyckats förbättra fiskevatten.

Det är dags att tacka för året!

Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster

Läs mera i Facebook eller Instagram eller Twitter!

Fångstmått för fisk

Fångstmått för fisk har ändrats 2016. Det är förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet och fisk som är större än det största fångstmåttet.

Kvotbeslutet 2017-2019 (pdf)