Ramvillkoren för kräftfiskearrangemangen är stadgade i lagen och förordningen om fiske.
 

Kräftfiskesäsongen börjar årligen 21.7 kl. 12 och slutar 31.10. Flodkräftan och signalkräftan är fredade utanför kräftfiskesäsongen.

Forststyrelsen har nästan varje år gjort tillståndsbaserade utplanteringar av flodkräfta, med syftet att återinföra flodkräftan där den döttut på grund avkräftpest eller att etablera nya kräftstammar. Forststyrelsen planterar inte ut signalkräftor, som är avfrämmande ursprung.

En förutsättning för vården avkräftstammarna är tillräcklig kunskap om deras tillstånd. Genom provfiske följer man med hur utplanteringen lyckats och hurkräftstammarna utvecklas. Med hjälpav provfiske och fångstresponsen från kräftfiskarna kan kräftfisket dimensioneras till en hållbar nivå för varje enskilt vattendrag.

Forststyrelsens verksamhetsprogram för kräfthushållning 2011-2016

Alaranta Anna, Laakkonen Mika, Partanen Tapani, Sarajärvi Kari, Hupli Hannu, Ryyppö Paavo, Korhonen Pasi
Metsähallitus, Vanda, 2011

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 113. 32 s.

På finska