Provfiske

Forststyrelsen utreder fiskevattnenas tillstånd bland annat genom provfiske av både fisk och kräftor. Två centrala metoder vid provfiske är nätfiske och elfiske. En del provfiske görs också med handredskap. Kräftstammarnas tillstånd,särskilt flodkräftornas, kartläggs genom provfiske med kräftburar. År 2013 genomfördes omfattande provfiske i södra och östra Finland för att kartlägga flodkräftornas utbredning.

Syftet med provfisket är att utreda arternas förekomst och förhållanden samt fiskstammarnas tillstånd och utveckling. Nuförtiden får man också viktig information om fiskarternas och fiskstammarnas tillstånd genom fångstresponsen som fiskare ger via sin fiskedagbok på tuikki.fi.