Tidningen Fenan ute nu - ta loss fiskekortet och ta sikte på fiskevattnen!

tis 8 maj 2018 15:05:00Hela landets fisketidning Fenan utkommer nu för andra gången. Tidningen utdelades på tisdagen och onsdagen och riktas till dem som betalat fiskevårdsavgiften för ett år, och med tidningen medföljer ett fiskekort. Fiskekortet underlättar fiskeövervakarnas arbete.
 

Suomu och svenskspråkiga tidningen Fenan är en sampublikation för Forststyrelsen, jord- och skogsbruksministeriet, NTM-centralerna, Naturresursinstitutet, Centralförbundet för fiskerihushållning, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation samt Suomen sisävesiammattikalastajat. Tidningen utges i två olika språkversioner.

Tidningen Fenan är skräddarsydd för fiskare. Tidningen utkommer en gång per år och utdelas från maj till oktober som tack ett till dem som betalat fiskevårdsavgiften för ett kalenderår. Första numren av de fisketidningarna Suomu och svenskspråkiga Fena utkommer tisdagen den 8 maj och onsdagen den 9 maj. De som vid början av april har betalat fiskevårdsavgiften för ett kalenderår får tidningen nu.

I fortsättningen utdelas tidningen alltid månadens sista torsdag fram till slutet av oktober. De som har betalat fiskevårdsavgiften i april får alltså tidningen den sista torsdagen i maj.
Tidningen kan inte köpas som lösnummer, men från början av november kan den läsas kostnadsfritt på eraluvat.fi

Fiskekortet på bakpärmen underlättar fiskeövervakningen

Tidningen Fenan syns på fiskevattnen på ett konkret sätt, eftersom tidningen har ett fiskekort på bakpärmen för dem som betalat fiskevårdsavgiften. Lossa kortet och ta det med dig ut på fiskevattnen, eftersom du då enkelt kan visa upp en gällande fiskevårdsavgift till fiskeövervakarna.

Andra sätt att visa att fiskevårdsavgiften betalats är att visa ett köpkvitto över fiskevårdsavgiften elektroniskt eller på papper.

Fenan har mångsidig läsning om olika fiskefenomen

Tidningen Fenan presenterar fisket och fiskerihushållningen i Finland på ett mångsidigt och underhållande sätt.

Tidningens läsare tas med fångstresor allt från söderns kräftburar till den Lapska armens friska åsvatten. Under resan berättar vi hur du kan fiska med fiskevårdsavgiften, vi presenterar fördelar med fiskevårdsavgiften, vittjar nät med forskare och påminner om hur fångstredskapen ska märkas ut.

Fiskare som läst Fenan känner till de viktigaste bestämmelserna och kan njuta av sin hobby på ett ansvarsfullt sätt. Fiskare som läst Fenan vill fram för allt ta sig ut och fiska.


Fiskevårdsavgiften kan betalas på webben på eraluvat.fi, per telefon via servicenumret till Eräluvat 020 69 2424, från flera av Forststyrelsens naturcentrum och serviceställen samt i R-kiosken närmast dig.
 

Vanliga frågor om fiske

Var får man fiska med fiskevårdsavgiften? Var får man information om fisketillstånd till privata vatten? När kan man bli tvungen att gottgöra skyddsvärdet för en hotad fiskart?

Läs svaren på vanliga frågor om fiske >

Erähistoriakohteet

Olemme valinneet muutaman kulttuurihistoriallisesti merkittävän kalastus- ja metsästyskohteen Erähistoriakohteeksi. Samalla kun kalastat tai metsästät, voit tutustua kohteilla yhä näkyviin merkkeihin entisaikojen elämästä.

Vildmarksfaddrar

En vildmarksfadder är en ivrig och ansvarstagande vildmarksströvare eller jakt- och fiskeentusiast, som ställer upp som frivillig och inviga barn och unga i vildmarkens hemligheter. Vill du bli vildmarksfadder?

Läs mer >