Hoppa till huvudinnehåll

Intäkterna från fiskevårdsavgifterna närmar sig 10 miljoner – fiskets popularitet har sjunkit lite sedan ifjol

fre 10 sep 2021 10:05:00

Under innestående år har över 250 000 fiskevårdsavgifter lösts in och man har fått in cirka 9,5 miljoner euro i avkastning. Avgifterna har lösts in långsammare än i fjol, då avkastningen i slutet av augusti redan överskred 10 miljoner euro. Fiskeintresset som nådde sin topp ifjol är dock fortfarande starkare än 2019, då intäkterna från fiskevårdsavgifterna för hela året var 8,9 miljoner euro.

Försäljningen av fiskevårdsavgifter 2021 började något livligare än ifjol under de första månaderna. Försäljningen under april-juni var mindre än under motsvarande period i fjol, då fiskets popularitet steg på grund av att fritiden ökade i och med coronapandemin. Trots den långa nederbördsperioden nådde man i juli-augusti försäljningssiffrorna för motsvarande månader ifjol. Den varma början på september har gjort att efterfrågan fortsättningsvis är hög, och i sensommarförsäljningen syns redan den ökade mängden utländska fiskare.

Enligt uppgifter från Forststyrelsens webbtjänster har de yngsta betalningsskyldigas intresse för fiskevårdsavgiften minskat tydligast jämfört med fjolåret, medan de äldres intresse har hållits på nästan samma nivå som i fjol. Ifjol ökade intresset för fiskevårdsavgiften proportionellt sett mest bland de äldsta och de yngsta betalningsskyldiga.

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk om man är mellan 18 och 64 år och fångar kräftor eller fiskar på något annat sätt än med metspö, pilk eller strömmingshäckla. Enbart fiskevårdsavgiften berättigar till fiske med spö och drag, för fångstredskap eller flera spön krävs dessutom tillstånd av vattenområdets ägare.

Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbutik på adressen www.eraluvat.fi, i appen Eräluvat, på servicenumret 020 69 2424, i R-kioskerna samt vid Forststyrelsens naturum. Fiskevårdsavgiften kan lösas in för ett helt kalenderår (45 €), sju dygn (15 €) eller ett dygn (6 €). När man fiskar ska man ha med sig antingen ett intyg i pappersform eller ett elektroniskt intyg över betalningen, till exempel appen Eräluvat. Även identiteten ska styrkas på begäran.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, fiskeribranschens rådgivningstjänster, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna.

Läs mer på eraluvat.fi/fiskevardsavgift

Mer information:
Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875
 

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf 

Kvotbeslut om fiske

Forststyrelsens kvotbeslut visar hur mycket som högst kan fiskas inom statens område. Kvotbeslutet ges separat för de tre nordligaste kommunerna och för övriga Finland.

Bekanta dig med kvotbesluten.

Vanliga frågor om fiske

Var får man fiska med fiskevårdsavgiften? Var får man information om fisketillstånd till privata vatten? När kan man bli tvungen att gottgöra skyddsvärdet för en hotad fiskart?

Läs svaren på vanliga frågor om fiske.

Ansvarsfullt fiske

Varje fiskare är skyldig att ombesörja en lämplig och respektfull hantering av den fångade fisken, oberoende av om de har för avsikt att släppa fångsten fri eller använda den som matfisk.

Bekanta dig med anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekt

Vi har valt med några kulturhistoriskt betydande jakt- och fiskeobjekt som utsetts till historiskt intressanta. Samtidigt som du jagar eller fiskar kan du bekanta dig med de tecken på gångna tiders liv som ännu finns synliga.

Läs mer om de historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekten (på finska).

Vildmarksfaddrar

En vildmarksfadder är en ivrig och ansvarstagande jakt- och fiskeentusiast, som vill ställa upp som frivillig och inviga barn och unga i vildmarkens hemligheter. Vill du bli vildmarksfadder?

Läs mer om verksamheten.