Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt stor efterfrågan på fiskevårdsavgifter

fre 7 maj 2021 04:00:00

Före utgången av april har över 70 000 fiskevårdsavgifter lösts in. Antalet är nästan lika stort som för ett år sedan när coronapandemin ledde till rekordhög försäljning i mars. Avkastningen är över tre miljoner euro.

Inlösningen av fiskevårdsavgifterna för innevarande år började livligt genast när de kom till försäljning i november. Den sena våren med varierande väder har tidvis bromsat upp efterfrågan, men mot slutet av april accelererade försäljningen i hela landet. I synnerhet årsavgifterna, som är populära bland aktiva fiskare, har gått bra åt. Efterfrågan på kortvariga tillstånd har efter rekordpopulariteten i fjol återgått till samma nivå som under tidigare år.

Enligt lagen om fiske ska fiskevårdsavgiften betalas om man är 18–64 år och fiskar på något annat sätt än med pilk, metspö eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften kan lösas in för ett helt kalenderår (45 euro), en vecka (15 euro) eller ett dygn (6 euro).

Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbshop på adressen www.eraluvat.fi, med Eräluvat-appen, i R-kioskerna, på servicenumret 020 69 2424 och vid Forststyrelsens naturum.

Fiskevårdsavgiften kan köpas också åt en annan person via alla försäljningskanaler utom appen. Fiskevårdsavgiften har blivit en populär gåva som man på våren kan ge till exempel åt mamma eller åt en nybliven student. Du kan välja ett kort med fisketema att ge tillsammans med betalningskvittot.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, fiskeribranschens rådgivningstjänster, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna.

 

Läs mer på eraluvat.fi/fiskevardsavgift

Mer information:
Olli Urpanen, specialplanerare, Forststyrelsen, olli.urpanen@metsa.fi, 0206 39 5056
Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875


 

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf 

 

 

Kvotbeslut om fiske

Forststyrelsens kvotbeslut visar hur mycket som högst kan fiskas inom statens område. Kvotbeslutet ges separat för de tre nordligaste kommunerna och för övriga Finland.

Bekanta dig med kvotbesluten.

Vanliga frågor om fiske

Var får man fiska med fiskevårdsavgiften? Var får man information om fisketillstånd till privata vatten? När kan man bli tvungen att gottgöra skyddsvärdet för en hotad fiskart?

Läs svaren på vanliga frågor om fiske.

Ansvarsfullt fiske

Varje fiskare är skyldig att ombesörja en lämplig och respektfull hantering av den fångade fisken, oberoende av om de har för avsikt att släppa fångsten fri eller använda den som matfisk.

Bekanta dig med anvisningar till ansvarsfulla fiskare.

Historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekt

Vi har valt med några kulturhistoriskt betydande jakt- och fiskeobjekt som utsetts till historiskt intressanta. Samtidigt som du jagar eller fiskar kan du bekanta dig med de tecken på gångna tiders liv som ännu finns synliga.

Läs mer om de historiskt intressanta jakt- och fiskeobjekten (på finska).

Vildmarksfaddrar

En vildmarksfadder är en ivrig och ansvarstagande jakt- och fiskeentusiast, som vill ställa upp som frivillig och inviga barn och unga i vildmarkens hemligheter. Vill du bli vildmarksfadder?

Läs mer om verksamheten.