Viannankoski 7571

Viannankoski spöfiskeområde ligger i Maaninka vid Siilinjärvi-Viitasaari-vägen, i ett nordsavolaxiskt lantligt landskap. Viannankoski är en relativt kort, lättvadad kulturfors som fiskar gillar. 

Områdets mest eftertraktade fiskar är regnbågslax som planteras ut i fångststorlek samt gös, som särskilt under högsommaren stiger upp i forsen i rikliga mängder. I forsen trivs också stora idar och som en specialitet fångas varje år några ålar. 

Kom till Vianta och njut av avslappnat fiske! 

 

Viannankoski

Rekreationsfiske
Ett kalenderår.
Kastfiske, Flugfiske
Regnbågsforell, Gös, Id, Gädda
Planterade vuxna fiskar, Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Eldplats, Vindskydd

Köp tillstånd

Utplanteringen av regnbågslax fortsätter under året 2019. Inga märken av IHN-virus har uptäckts. Evira's anvisningar för fiskare (evira.fi,på finska) >

Obs! På grund av regleringen vid Onkivesi varierar strömningen i forsen mycket.
Mera information i Övriga uppgifter nedan.

Forsen har en kvot på högst 6 fiskare per dygn, så kontrollera på förhand att det finns tillstånd! 

Priser:

 • Vinter: 1.1.-31-3. och 1.11.-31.12
 • 12 € / 6 h (tillståndet kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00) 
 • 18 € / 12 h (tillståndet kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00)
 • 25 € / vrk  (dygnstillstånd börjar alltid kl. 18:00)
 • Bokning av hela forsen 72 €/6h, 108 €/12h och 150 €/d, ytterligare personer (över 6 personer) 12 €/6h, 18 €/12h och 25 €/d.

 

 • Sommar: 1.4.-31.10
 • 20 € / 6 h (tillståndet kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00) 
 • 25 € / 12 h (tillståndet kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00) 
 • 35 € / vrk (dygnstillstånd börjar alltid kl. 18:00)

Bokning av hela forsen 120 €/6h,150 €/12h och 210 €/d, ytterligare personer (över 6 personer) 20 €/6h, 25 €/12h och 35 €/d.

Bokning av hela forsen = boka hela fiskarkvoten på en gång. 

Bokning för grupper på fler än 6 personer endast via servicenumret för jakt- och fisketillstånd. 

Vid bokning av tillstånd måste personerna som deltar i fiskandet namnges.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Mobiltillstånd kan inte köpas för området.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår.
 • Tillståndet gäller handredskapsfiske (drag, fluga, jigg) med ett spö. 
 • För allt fiske krävs Viannankoski 7571 spötillstånd. Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland 7413 berättigar inte till fiske i områdets vatten. Att fiska med handredskap med betald fiskevårdsavgift och att meta och pilka enligt den allmänna fiskerätten är också förbjudet i tillståndsområdet. 
 • Naturliga beten (även betespasta e.d.) är förbjudna.
 • Man får inte fiska från båt, forsens västra strand, regleringsdammen, landsvägsbron, fisktrappan eller banken som utgör en fortsättning på den.
 • Vadande från västra stranden är förbjudet och det är också förbjudet att vada över forsens mittlinje från östra stranden nedanför landsvägsbron (se pdf-kartan). 
 • Användning av båt är förbjuden.
 • Läs också Evira's anvisningar för fiskare (evira.fi, på finska)

Fångstkvot

6 h tillstånd  1 laxfisk och 1 gös 
12 h tillstånd 2 laxfiskar och 2 gösar 
1 dygns tillstånd 3 laxfiskar och 3 gösar 

 

Fångstkvoten gäller inte sik. Fisketillståndet upphör att gälla när fiskaren tagit den mängd kvoterade fiskar som kvoten tillåter.

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas. 

Obs! Fiskaren får beroende på tillståndstyp och antalet tillstånd ta högst 3 laxfiskar per dygn(00:00-24:00) som fångst. 

Fångstmått

 • Insjööring med klippt fettfena 60 cm
 • Insjölax med klippt fettfena 60 cm
 • Gös 42 cm
 • Insjölaxar och insjööringar med fettfena är helt fredade.
 • Regnbågslax, id och sik har inga minimimått.

Övriga uppgifter

Tjänster

Eldplats.

Vård av fiskevatten

Utplantering av regnbågslax av fångststorlek på sommaren och hösten.

VATTENFÖRING

Den aktuella vattenföringen i Viannankoski ser du här.

Går bra att fiska vattenföring 10-50 m²/s
Går tryggt att vada vattenföring <25 m²/s
Svårt att fiska vattenföring <10 m²/s och >50 m²/s

 

Mer information ger jakt- och fiskeplanerare Eero Hartikainen, tfn 040-8219679, eller eero.hartikainen(a)metsa.fi.