Hoppa till huvudinnehåll

Utsjoki ödemark 1574

Till tillståndsområdet för spöfiske i Utsjoki ödemarksområde hör ett stort antal sjö-, tjärn- och åvatten i fjällområdena, dessa finns bland annat i Kaldoaivi, Paistunturi och Muotkatunturi ödemarksområden i Utsjoki kommun. När man kommer söderifrån förvandlas terrängen till ett svagt kuperat högland täckt av fjällbjörk. När man kommer till Tana älv förvandlas terrängen till ett trädlöst kalfjäll. Dessa kullar döljer ett stort antal vattenområden där man kan fiska, där de mest eftertraktade fiskarterna är röding, öring och harr. I områdets vattendrag finns också sik, gädda och abborre.

En del av fiskeställena ligger nära vägen och är lättillgängliga, så dessa fiskeställen lämpar sig väl för till exempel dagsutflykter för hela familjen. De vidsträckta ödemarksområdena möjliggör även långa vandringsresor. Lokala turismföretagare ordnar också snöskotertransporter ut i terrängen.

Fiske- och tillståndsarrangemangen i detta spöfiskeområde ändras i början av 2023. Området indelas i två zoner, till vilka tillstånden säljs separat. Dessutom försvinner veckotillståndet och familjetillståndet ur tillståndsutbudet. Det finns fortfarande dygnstillstånd och säsongstillstånd för området. 

Tillståndsförsäljingen för 2023 börjar 27.2.2023 klockan 9.00.

Utsjoki ödemark

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Älvar och bäckar är fredade 1.9 - 30.11.
Pilkfiske, Kastfiske, Trolling, Flugfiske
Röding, Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Skärmskydd
Områdena längs Tenos rödingvatten är lämpliga som mål för en dagsutflykt. Sjöarna nås till fots eller med skidor. Turistföretagen erbjuder även transport med snöskoter.

Köp tillstånd

Antalet spöfisketillståndet för Utsjoki ödemark är begränsat. Kontrollera på före resan om det finns tillstånd kvar.

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder. Läs mer i punkten I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd.

ZONER OCH ANTALET TILLSTÅND

Zon 1

Zon 1 omfattar områdena väster om väg E75 i Utsjoki kommun: Paistunturi ödemark samt de norra delarna av Muotkatunturi ödemark. Tillståndet gäller dock inte Kevo naturreservat. Med tillståndet är det tillåtet att fiska i en del av områdets strömmande vattendrag samt i områdets specialvatten: Rohttoluoppali, Rávdojávri (Petsikko), Áhkojávri, Vuolimus och Bajimus Sieiddejávri, Hánnojávri (Karigasniemi), Gáregas-, Vuorggotčear-, Gaskabeaičohka-, Solccarjávri och Jalven muorin lampi.

Till zon 1 säljs 100 säsongstillstånd.

Zon 2

Zon 2 omfattar områdena öster om väg E75 i Utsjoki kommun: De lättillgängliga objekten mellan Utsjoki och Nuorgam samt Kaldoaivi ödemark fram till Utsjoki och Enare kommungräns. Tillståndet ger rätt att fiska i områdets specialvatten: Skáide-, Oakkostan-, Irdoai-, Gearddos-, Vuolimus och Bajimus Geinnodat-, Vuolimus, Gaskamus och Bajimus Skáide-, Rávdoláttussa (Čarajávri), Skoarrajávri och Vađaid Rávdojávri.

Till zon 2 säljs 100 säsongstillstånd.

Till zonerna säljs sammanlagt 4000 fiskedygn. Det finns ingen dygnsspecifik kvot. Totalt säljs 200 säsongstillstånd. Säsongstillståndet gäller endast inom den zon som det har lösts in för.

Priser och giltighet av tillstånd

I tillståndsområdet Utsjoki ödemark kan kunden välja att tillståndet ska vara giltigt i 24 timmar eller kalenderår. Priserna för spöfisketillstånd är följande:

Giltighet av tillstånd pris
24 timmar 10 €
Kalenderår 60 €

Personer under 18 år kan köpa spöfisketillstånd till halva priset.

Personer under 15 år kan fiska med ett tillstånd som tillhör en vuxen i samma sällskap och med samma fångstkvot. Då behöver de inget eget spöfisketillstånd.

Försäljningsplatser

 

I webbutiken kan du betala tillstånd med de vanligaste betalningssätten (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas via telefontjänst som betjänar vardagar klockan 9–15.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Älvar och bäckar är fredade 1.9 - 30.11.

I vilka fall behöver fiskare spöfisketillstånd

Behovet av spöfisketillstånd beror på i vilken typ av vattendrag du fiskar och hur många spön och beten du använder.

Spöfisketillstånd för Utsjoki ödemark 1574 behövs när du fiskar

  • med fler än ett spö,
  • i områden med strömmande vatten eller
  • i speciella lugnvatten, där de allmänna fiskerättigheterna inte gäller.

I områden med strömmande vatten är det alltså tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa områden. Det är dock förbjudet att meta och pilka i områden med strömmande vatten, oavsett om du har spöfisketillstånd eller inte.

Även i speciella vatten är det tillåtet att fiska med handredskap om du skaffar ett spöfisketillstånd. Att enbart betala fiskevårdsavgiften berättigar inte till handredskapsfiske i dessa vatten. Det är tillåtet att meta och pilka i speciella vatten om du skaffar ett spöfisketillstånd. De speciella vattnen är markerade på PDF-kartan över spöfiskeområdet samt som område med begränsningar på kartan på denna sida och i tjänsten Utflyktskarta.fi.

I de övriga lugnvattnen i spöfiskeområdet gäller de allmänna fiskerättigheterna. För att meta och pilka i dessa vatten behöver du inte skaffa ett spöfisketillstånd eller betala fiskevårdsavgift. Handredskapsfiske med ett (1) spö är också tillåtet i dessa lugnvatten för personer som har betalat fiskevårdsavgiften eller är under 18 år eller 65 år fyllda.

Vattendrag som inte ingår i spöfisketillståndet

Spöfisketillstånd Utsjoki ödemark 1574 berättigar inte till fiske i följande av Forststyrelsens områden, även om de är belägna i Utsjoki:

  • Kevo naturreservat
  • Älvar och sjöutvidgningar som mynnar ut i Tana älv, som är markerade i rött på kartan över tillståndsområdet. På dessa områden behöver fiskare ett annat tillstånd.

Spöfisketillstånd Utsjoki ödemark 1574 berättigar inte heller till fiske i områdets privata vatten.

Fiskeredskap, bete och rensningsavfall

I Övre Lappland (d.v.s. också i Utsjoki ödemark tillståndsområde) är det förbjudet att använda agnfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske. På så sätt förhindrar du att parasiten Gyrodactylys salaris sprids. Nedgrävning av rensningsavfall från fångst rekommenderas för att förhindra spridning av fiskparasiter, såsom gäddmask och måsparasit.

Fiskeredskap som du tar med dig till tillståndsområdet Utsjoki ödemark utifrån måste vara helt torra eller desinficeras vid en desinfektionsplats innan de används, så att de inte kan sprida parasiten Gyrodactylys salaris. Fiskeredskapen kan desinficeras:

  • hos flera turistföretag längs Tana älv,
  • i Enare fiskehamn i Enare samt
  • på rengården Sanila i Sevettijärvi.

Åtgärderna för att förhindra spridning av parasiten Gyrodactylus salaris grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Fångstkvot

Fiskaren får fånga högst så många fiskar som anges i följande tabell:

fiskart Kvoten per 24 timmar
Öring 1 fisk
Harr 3 fiskar

Fångstmängderna för andra fiskarter är inte begränsade i detta tillståndsområde.

Fångstmått och fredningstider

Följande fångstmått och fredningstider för fiskarter gäller i detta tillståndsområde:

fiskart Fångstmått Fredningstid
Öring Minst 50 cm I älvar och bäckar 1.9–30.11. (Fiske i älvar och bäckar är helt förbjudet från den 1.9–30.11.)
Harr Minst 30 cm Harr har ingen fredningstid i detta tillståndsområde, men fiske i älvar och bäckar är helt förbjuded från den 1.9–30.11.

När det gäller övriga fiskarter ska fiskaren följa de fångstmått och fredningstider som anges i förordningen om fiske.

Övriga uppgifter

Tjänster i området

Mer information om turismtjänster i Utsjoki finns i webbtjänsten Exploreutsjoki.fi (på finska).

Mer information om parasiten Gyrodactylys salaris: NTM-centralen i Lappland och Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi).