Utsjoki ödemark 1574

Till tillståndsområdet hör otaliga sjöar, kärr och älvar i fjällmarkerna i Utsjoki kommun. Tillståndet berättigar även till fiske i strömmande vatten och i specialområdena som är numrerade på kartan, där handredskapsfiske med länstillstånd samt mete och pimpling annars är förbjudet enligt Lapplands NTM-centrals beslut.

Utsjoki ödemark

Rekreationsfiske
Ett kalenderår. Älvar och bäckar är fredade 1.9 - 30.11.
Pilkfiske, Kastfiske, Trolling, Flugfiske
Röding, Harr, Öring, Sik, Abborre, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar
Vindskydd
Områdena längs Tenos rödingvatten är lämpliga som mål för en dagsutflykt. Sjöarna nås till fots eller med skidor. Turistföretagen erbjuder även transport med snöskoter.

Köp tillstånd

Priser:

 • 10 € / dygn
 • 35 € / vecka
 • 50 € / säsong

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Mobiltillstånd kan inte köpas för området.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Ett kalenderår. Älvar och bäckar är fredade 1.9 - 30.11.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • Tillståndet berättigar även till fiske i strömmar och i specialområdena som är numrerade på kartan, där handredskapsfiske med länstillstånd samt mete och pimpling annars är förbjudet enligt Lapplands NTM-centrals beslut (2436/5710-2013).
 • Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasiten gyrodactylus salaris.
 • Fiskeredskap som hämtas till länen i Övre Lappland från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe.
 • Desinficeringsställen: Vid Tana älv finns möjlighet till desinficering på 15 ställen där fisketillstånd säljs, i Sevettijärvi: Peuralampi Camping, Näätämö: Rajamotelli. Enare fiskhamn.
 • Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004, utfärdad 30.12.2004, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden i Övre Lapplands kommuner (Enare, Utsjoki, Enontekis).

Fångstkvot

Röding Inga fångskvoter
Andra laxfiskar 3 laxfiskar/ dygn

 

Fångstmått

 • Alla slag av öring 50 cm
 • Harr 30 cm

Övriga uppgifter