Kuohppelasjoki 1573

Tillståndsförsäljning börjar den 21 maj 2019 kl. 9.00.  

Kuoppilasjoki är en biälv till Tana älv och rinner i huvudsak genom Paistunturis ödemark. Älven nås enkelt från landsvägen mellan Utsjoki och Karigasniemi, 15 kilometer från Utsjoki kyrkby mot Karigasniemi. Älven är snabbt rinnande, grund och har forsar. Kuoppilasjoki är en viktig fortplantningsälv för ishavslaxen. Tryggandet och ökandet av laxbestånden grundar sig på att det ska finnas ett tillräckligt lekbestånd och därför är antalet fisketillstånd begränsat. Fisket regleras med biälvsregler och tillståndsvillkor. 

Området är inte bebott.  

Veckofredning: Fiske är förbjudet söndag kl. 19.00 till måndag kl. 19.00. 

Antalet fisketillstånd är begränsat, så kolla tillgången på förhand. Tillstånd säljs för tiden 1.7 - 31.7. 

Kuohppelasjoki

Rekreationsfiske
1.7 - 31.7. Tillstånd börjar kl. 07:00 / 19:00
Flugfiske, Kastfiske
Havslax, Öring, Harr
Naturliga fiskstammar, inga planteringar

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljning börjar 21.5.2019 kl. 9.00. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret 020 69 2424.

Obs! Om du beställt ditt tillstånd per telefon så observera att tillståndet ska vara betalt senast på förfallodagen på räkningen.

Tillståndskvoter: 20 tillståndsdygn. Till fiskeområdet säljs endast 12 timmars tillstånd. Maximala antalet tillstånd per dag är fyra (4) tillståndsdygn/dag. Fisketillstånd som inte lösts ut eller inte sålts kommer till försäljning senare under fiskeperioden. Om tilläggsdygn meddelas på webbplatsen Eräluvat.fi. 

Tillståndspris: 20 €/tillstånd

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Mobiltillstånd kan inte köpas för området.

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.7 - 31.7. Tillstånd börjar kl. 07:00 / 19:00

Tillåtna fångstredskap: drag och fluga 

Tillståndsområde: Tillståndet berättigar till fiske enbart i det område som utmärkts på kartan över tillståndsområdet. Tillståndsområdets gränser är utmärkta på kartan som kan skrivas ut med tillståndet. 

Fångstanmälan: Enligt fiskereglerna för Tana älv och dess biälvar är fångstanmälan obligatorisk. Efter avslutat fiske kan fångstanmälan läggas i postens uppsamlingslåda (Postavgiften betald) 

Veckofredning: Fiske är förbjudet söndag kl. 19.00 till måndag kl. 19.00. 

Desinficering av fiskeredskapen: Fiskeredskap som hämtas från utanför kommunerna i Övre Lappland ska desinficeras före fiskandet, för att förhindra spridning av fisksjukdomar. Ett intyg på desinficerandet ska kunna uppvisas. Desinficering som man får intyg på kan göras i följande turistföretag vid Tana älv: Kalastajan Majatalo (Karigasniemi), Juha Lohi (Seitala), Tenon Tunturituvat ky (Tanssijoki), Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu (Yläköngäs), Lomakylä Valle (Utsjoki), Uulan Säästö (Utsjoki), Tenon Lohituvat (Niemelä), Pub Restaurant Rastigaisa (Utsjoki), Vetsituvat (Vetsikko), Vetsikon leirintämökit (Vetsikko), Tenon Lohiranta (Niittyranta), Nuorgamin Lomakeskus (Nuorgam).

Användning av agnfisk samt fiskrensning: Det är förbjudet att hämta agnfisk från andra vattendrag till Tana älvs sjösystem. Användning av agnfisk är förbjuden i Tana älvs sjösystems avrinningsområde. Fisk som fångats i andra vattendrag får inte rengöras i sjösystemets avrinningsområde i omedelbar närhet av naturliga vatten (Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004). 

Fångstkvot

Lax och öring 1 fisk / tillstånd
Andra laxfiskar 3 laxfiskar / tillstånd

 

Fångstmått

  • Lax 30 cm
  • Alla former av öring 50 cm
  • Harr 30 cm

Övriga uppgifter

Tjänster

I älvområdet finns inte märkta stigar, underhållna eldplatser, ödestugor eller hyrstugor. I södra ändan av Kuoppilasjärvi, som ligger vid Kuoppilasjokis övre lopp, finns en dagstuga, dit det går märkta stigar från Utsjoki kyrkby och Mantojärvi. 

Vid Tana älv finns privata landområden. Det är inte tillåtet att köra via privata marker och bilar får inte parkeras i vägskälen som leder till privata marker.