Kolima-Keitele -forsled 6576

I Viitasaari finns den traditionsrika Kolima-Keitele-forsrutten, med tre olika tillståndsområden som erbjuder mångsidiga fiskeupplevelser. I forsarna gäller en tillståndskvot, så det finns tillräckligt med plats för var och en. Alternativt kan du reservera en hel fors och njuta av naturupplevelserna ensam eller med en egen grupp. Den mellersta forsen, Kellankoski, är avsedd endast för flugfiskare. 

Kolima-Keitele -forsled

Rekreationsfiske
1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.
Flugfiske, Handredskapsfiske
Abborre, Harr, Gädda, Insjölax, Sik, Öring
Naturliga fiskstammar, inga planteringar, Ungfiskar av naturliga arter planterats
Eldplats, Vindskydd

Köp tillstånd

Fiskarkvoter: Kärnänkoski 6 pers., Kellankoski 5 pers. och Kymönkoski 5 pers.

Tillståndsförsäljningen börjar 3.1. 2019 klockan 9.00.

Enstaka reserveringar:

 • börjar från och med 3.1 för tidsintervall mellan 3.1 - 31.3. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.
 • börjar från och med 1.4 för tidsintervall mellan 1.4 - 31.12. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Reservationer för hela forsar:

 • börjar från och med 3.1 för tidsintervall mellan 3.1 - 31.3. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret. För tidsintervall mellan 1.4 - 31.12 kan du köpa tillstånd endast via servicenumret (reservationer endast för 24h).
 • börjar från och med 1.4 för tidsintervall mellan 1.4 - 31.12. Du kan köpa tillstånd på webbutik eller via servicenumret.

Priser:

FORSTILLSTÅND

 •  
 • 25 € / 6 timmar (tillståndet kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00) 
 • 30 € / 12 timmar (tillståndet kan börja kl. 00:00, 06:00, 12:00 eller 18:00) 
 • 40 € / dygn (dygnstillstånd börja alltid kl. 18:00) 
 • Bokning av hela forsen: Kärnänkoski 240 €/d, 180 €/12 t, 150 €/6 t. Kellankoski och Kymönkoski 200 €/d, 150 €/12 t, 125 €/6 t. Varje ytterligare person + 40 €/d, 30 €/12 t eller 25 €/6 t. 
 • Bokning av hela forsen = boka hela fiskarkvoten på en gång. 
 • Bokningar för grupper på fler än 6 personer (Kärnänkoski) eller 5 personer (Kellankoski och Kymönkoski) kan endast göras via servicenumret för jakt- och fisketillstånd. 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd och under 15-åringar kan fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. 

Vid bokning av tillstånd ska personerna som deltar i fiskandet namnges.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Mobiltillstånd kan inte köpas för området.

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.
 • I Kellankoski är endast traditionellt flugfiske tillåtet. I Kärnän- och Kymönkoski är flug- och annat kastfiske tillåtet. Varje fiskare får använda endast ett spö. 
 • Målspecifikt spöfisketillstånd Kolima-Keitele-forsrutt 6576 behövs i områdets vatten. Forsttyrelsens Södra Finland spöfisketillstånd 7413 berättigar inte till fiske i områdets vatten. Handredskapsfiske med betald fiskevårdsavgift eller att meta eller pilka med allemansrätten är också förbjudet i området.
 • Alla konstgjorda beten ( betespasta m.m.) är förbjudna.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas. 
 • Vadande är förbjudet under tiden 1.12 - 15.5.

 

Fångstmått

 • Naturlig öring (med fettfena) ska alltid släppas fri oberoende av storlek!
 • Utplanterad öring (med klippt fettfena) 60 cm.
 • Harr 35 cm. Harren är fredad 1.4 - 31.5. 

Övriga uppgifter

Tjänster

Vid forsarna finns eldplatser och vindskydd för fiskare och andra friluftare.

Vård av fiskevatten

Vid utplanteringen används endast öring med klippt fettfena.

VATTENFÖRING

Den aktuella vattenhöjden och vattenföringen i Kellankoski ser du här.